Utvecklingssamtal (utvecklingskvällar) och omdömen

Idekulla Skola erbjuder varje elev och dess vårdnadshavare två utvecklingssamtal (utvecklingskväll) per läsår. Samtalen föregås av att elevens skriftliga omdöme skickas hem till elev och vårdnadshavare. Under utvecklingssamtalet diskuteras elevens kunskapsutveckling och skolsituation.
Under hösten kommer eleverna att få skriftliga omdömen, som visar hur de ligger till kunskapsmässigt i förhållande till läroplanens mål. Dessa omdömen är också en grund för de samtal vårdnadshavare och elever erbjuds ha med sina lärare.
Här nedan kan ni se när omdömena planeras att lämnas ut till eleverna och när utvecklingskvällarna är inplanerade. Under dessa kvällar finns samtliga undervisande lärare (samt rektor och skolhälsovård) tillgängliga för frågor och samtal om elevens kunskapsutveckling. Tänk på att om du önskar ytterligare samtal eller dylikt, kontakta ditt barns mentor.) Om ni skulle ha förhinder, går det ofta bra att komma på någon av de andra inplanerade kvällarna.

Utvecklingskvällar:
Omdömena kommer att skickas hem via ScholLink till samtliga elever och deras vårdnadshavare. Elev och vårdnadshavare tar sedan kontakt med mentor för att planera in ett önskat samtal med berörd lärare. Det är alltså viktigt att ni tillsammans går igenom omdömena och skriver ned de frågeställningar ni har, så att det blir ett produktivt möte med den eller de berörda lärarna.

Hösterminen
Årskurs 9: vecka 43 (torsdag 28/10) kl. 17.00-20.00 Plats: Bikupan
Årskurs 8: vecka 45 (torsdag 11/11) kl. 17.00-20.00 Plats: Bikupan
Årskurs 7: vecka 46 (torsdag 18/11) kl. 17.00-20.00 Plats: Bikupan

Vårterminen
Årskurs 9: Bokar själva tid med mentor för utvecklingssamtal
Årskurs 8: vecka 12 (torsdag 24/3) kl. 17.00 – 20.00 Plats: Bikupan
Årskurs 7: vecka 13 (torsdag 31/3) kl. 17.00 – 20.00 Plats: Bikupan