Pedagogik

Lärande sker i sociala sammanhang

Läraren och kamraterna har stor betydelse för elevens sociala utveckling och lärande. Var och en av oss upplever och förstår på vårt eget sätt. Det är när vi får uttrycka våra kunskaper och tankar och lyssna på andra vi får nya perspektiv. Då bygger vi hållbara kunskaper. För att vi ska kunna och våga göra våra röster hörda krävs ett tryggt och accepterande arbetsklimat. Eftersom många känner obehag inför att yttra sig i större grupper tror vi att lärandet sker bäst i en liten skola med små klasser. Mindre klasser ger också läraren större möjligheter att följa elevernas kunskapsutveckling.

Skolan i samhället och samhället i skolan

Vi menar att kunskaper lärs bäst då de anknyter till elevens livsvärld. Skolan ska därför vara integrerad i samhälle både genom elevernas praktik och genom att olika experter i samhället bjuds in till skolan. Under högstadietiden läggs grunden för elevernas yrkesval. Därför ska de få rika möjligheter att lära känna olika yrken och studievägar genom praktik, studiebesök och gästföreläsare. Vår målsättning är att samverka med företag, skolor och föreningar lokalt, regionalt och internationellt.

Genom modern kommunikations- och informationsteknik kan vi idag få kontakt med människor över hela världen på ett sätt som var omöjligt tidigare. Många ungdomar kommer att studera och arbeta i andra länder under perioder av sitt liv. Världen kommer också till oss genom turister och flyktingar. Sammantaget ställer detta betydligt högre krav på språkkunskaper och kunskap om internationella förhållanden än tidigare. Därför behöver alla elever ha goda kunskaper i engelska och i samhällsorienterande ämnen som geografi, samhällskunskap, historia och religion.