Lovskola

Idekulla skola erbjuder elever som inte uppnår kunskapsmålen, inte når behörighet till gymnasieskolans nationella program, lovskola i samband med att eleven går ut grundskolans åk 9, sk lovskola/sommarskola. Detta erbjudande är en möjlighet för eleven att uppnå kunskapsmålen (E) och därmed också få behörighet att söka gymnasiet. Denna lovskola hålls i direkt anslutning till läsårsavslutningen 2021.

Det är ett erbjudande som vårdnadshavare och elev behöver ta aktiv ställning till och anta eller avböja. Erbjudandet gäller för elever som går ut åk 9 och inte uppnår målen för E i ett eller flera ämnen. Om man antar erbjudandet innebär det att man deltar (obligatoriskt) vid samtliga tillfällen (50 timmar) eller tills dess att undervisande lärare bedömer att eleven uppnår kunskapsmålen.

Idekulla skola erbjuder frivillig lovskola under hela läsåret varje onsdag mellan 15.00-16.30. Samtliga elever på skolan är välkomna att delta och förbättra sina kunskaper inom skolans ämnen.

Ledighetsansökan

Ditt barn kan vara ledigt från skolan (se nedan hur du ansöker) men det är viktigt att ni beaktar skollagen (nedan) och att ni är medvetna om att barnet missar lektioner, genomgångar, ev prov och social samvaro under tiden det är ledigt.

När ni önskar era barn ledigt under något längre tid, är det viktigt att ni är medvetna om att ni som vårdnadshavare samt ert barn tillsammans ansvarar för att förlorat skolarbete arbetas igen. Då planeringen för undervisningen är flexibel kan det ibland vara svårt att i förväg meddela vilka uppgifter som eleven ska göra, därför är det lämpligast att göra detta då eleven åter är i skolan. Det är viktigt att du som elev söker upp dina lärare för att få information om vad du behöver arbeta med.

Enligt 7 kap. 18 § skollagen får en elev som omfattas av skolplikten beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

I tider av Covid-19 smittspridning är det viktigt att om ni ska resa tar reda på exakt vad som gäller vid resor. Detta gör ni enklast via Internet på folkhälsomyndighetens hemsida, följ länken nedan.

Vad gäller vid resor

Du kan ansöka om ledighet för ditt barn genom att skriva och lämna ledighetsansökan (följ länken nedan). Denna blankett gäller för längre ledigheter.

Kortare ledigheter ansöks om direkt i SchoolLink-appen.

Läxschema

Vårt mål är att eleverna har max 2 läxor/dag. Det är inte alltid eleverna har läxor i de ämnen som finns uppsatta på schemat och därmed kan också mindre ämnen lägga in läxor. Lärarna ger som regel läxorna i god tid , t ex en vecka tidigare.

KlassMåndagTisdagOnsdagTorsdagFredag
åk 7MA
SPV
ENNOSO
SV
åk 8EN
SPV
SONO
SV
MA
åk 9MA
SPV
NOEN
SV
SO

Läsårstider 2023/2024

Höstterminen 2023

Höstterminen börjar:

Åk 7: torsdagen den 17/8

åk 8 & åk 9: fredagen den 18/8

Läslov/höstlov vecka 44 (30 oktober – 3 november)

Terminsavslutning torsdagen den 21/12

Vårterminen 2024

Terminstart onsdagen den 10/1

Sportlov vecka 8 (19 – 23 februari)

Påsklov vecka 13 (25 mars – 1 april)

Lovdagar 8 -10 maj

Lovdag 7 juni

Läsårsavslutning 12/6

Kontakt

Skolhuvudman

Idekulla Skola HB

Rektor

Pia Kareld
Telefon: 0734-61 58 08
Mail: pia@idekulla.se

Skolhälsovård

Gullvi Garnegård (skolsköterska)
Telefon: 0738 – 16 45 94
Mail: gullvi@idekulla.se
Telefon och besökstid: måndagar, onsdagar samt torsdagar 9:00 – 14:00
Huvudansvarig skolhälsovård: Pia Kareld

Studie- och yrkesvägledare

Huvudansvarig: Pia Kareld

Lärare

Samtliga lärare nås under skoltid via Ms SchoolLink. Du kan också maila dem:

Karin Andersson (no/tk/ma) karin@idekulla.se

Veronica Bengtsson (no/tk/ma) veronika@idekulla.se

Ida Sofia Göransson (bild/slöjd) Idasofia@idekulla.se

Maria Walsh (sp/en) maria@idekulla.se

Solveig Woods (idrott och hälsa) solly@idekulla.se

Mattias Kareld (sv/eng/so) mattias@idekulla.se

Pia Kareld (rektor/so) pia@idekulla.se

Sabine Stumpf (tyska/resurs) sabine@idekulla.se

Sofia Ihlström (sv/eng/hkk) sofia@idekulla.se

Robert Augustsson (en/mu/sl) robert@idekulla.se

Mentorer:

Årskurs 9 – Robert Augustsson, Ida Sofia Göransson

Årskurs 7 – Sofia Ihlström, Mattias Kareld

Årskurs 8 – Karin Andersson, Veronica Bengtsson

Klagomålshantering

Om du har klagomål på verksamheten vid Idekulla Skola skickar du din skriftliga klagoanmälan till rektor. Genom länken nedan hittar du blankett för ditt klagomål. Rektor kommer att ta emot ditt klagomål och sedan göra en utredning, samt återkomma till dig. Skolhuvudmannen kommer att kontaktas och informeras. Om klagomålet innefattar rektor kontaktar du skolhuvudmannen direkt, vid dessa klagomål kommer skolhuvudmannen att utreda och åtgärda. Om ni fortfarande inte är nöjd med utredning, åtgärder och beslut, kontaktar ni Skolväsendets överklagandenämnd.

Rektor: Pia Kareld 0734615808 eller pia@idekulla.se

Skolhuvudmän: Fritz Herder 0761994179 eller fritz@idekulla.se.

Klagomålshanteringsprocess

  1. Skriftligt klagomål inkommer.
  2. Rektor utreder eller lämnar vidare till huvudmän om ärendet gäller rektor.
  3. Åtgärder sätts in.
  4. Återkoppling.
  5. Huvudmän informeras.

Frukost

Om eleverna önskar köpa dricka och fralla kan de göra detta under frukostrasten 9.30-9.50 på Hotellet i matsalen.

Skriftliga omdömen samt betyg

Varje lärare dokumenterar den enskilda elevens utveckling kontinuerligt. Två gånger per läsår formuleras denna dokumentation och bedömning skriftligt i ett dokument, vilket heter skriftligt omdöme. Dessa skriftliga omdömen skickas hem till berörda elever och vårdnadshavare och är underlag för utvecklingssamtal och betyg.

Betyg sätts i en femgradig skala, där betygen A-E är godkända betyg. Betyget F innebär att eleven inte är godkänd. Betyg sätts vid varje termins slut. I slutet av grundskolan sätts ett slutbetyg.

Om du vill veta mer om betyg och bedömning kan du klicka på länken nedan.
http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/betyg

Tider för utvecklingskvällar och skriftliga omdömen, hittar du under fliken “Utvecklingssamtal omdömen”.

Idekulla skola

Välkommen till Idekulla skolas temporära hemsida. Hemsidan innehåller för tillfället inte så mycket information, men den kommer att byggas ut kontinuerligt.