Nationella prov åk 9

Nationella prov 2021/2022

De muntliga nationella proven i svenska, engelska och matematik genomförs under HT 21 (vecka 45-49).

Engelska: vecka 47
Matematik: 48
Svenska: 49

Utöver dessa redan satta provdatum kommer laborationer och prov i de moderna språken att tillkomma.

Svenska vecka 12 (tisdag 22/3 och torsdag 24/3)

NO vecka 14 (onsdag 6/4)

Engelska vecka 17 (tisdag 26/4 och torsdag 28/4)

SO vecka 18 (tisdag 3/5 och torsdag 5/5)

Matematik vecka 19 (onsdagen 11/5 samt fredagen den 13/5)

Moderna språk vecka 20 (lektionstid)