Ledighetsansökan

Ditt barn kan vara ledigt från skolan (se nedan hur du ansöker) men det är viktigt att ni beaktar skollagen (nedan) och att ni är medvetna om att barnet missar lektioner, genomgångar, ev prov och social samvaro under tiden det är ledigt.

När ni önskar era barn ledigt under något längre tid, är det viktigt att ni är medvetna om att ni som vårdnadshavare samt ert barn tillsammans ansvarar för att förlorat skolarbete arbetas igen. Då planeringen för undervisningen är flexibel kan det ibland vara svårt att i förväg meddela vilka uppgifter som eleven ska göra, därför är det lämpligast att göra detta då eleven åter är i skolan. Det är viktigt att du som elev söker upp dina lärare för att få information om vad du behöver arbeta med.

Enligt 7 kap. 18 § skollagen får en elev som omfattas av skolplikten beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

I tider av Covid-19 smittspridning är det viktigt att om ni ska resa tar reda på exakt vad som gäller vid resor. Detta gör ni enklast via Internet på folkhälsomyndighetens hemsida, följ länken nedan.

Vad gäller vid resor

Du kan ansöka om ledighet för ditt barn genom att skriva och lämna ledighetsansökan (följ länken nedan). Denna blankett gäller för längre ledigheter.

Kortare ledigheter ansöks om direkt i SchoolLink-appen.