Friskola

Idekulla skola är en friskola. Det innebär att det inte är kommunen som är huvudman för skolan utan skolans styrelse. Skolans verksamhet finansieras av bidrag från kommunen. Bidragets storlek baseras på den kostnad som kommunen har för en elev i den kommunala skolan. Friskolor har samma statliga krav när det gäller betyg som den kommunala skolan. Det innebär att betygen från Idekulla skola gäller på samma sätt som i kommunala skolan. En fristående skola ska vara öppen för alla. Alla som vill har därför rätt att gå i en av Skolverket godkänd friskola, oavsett om skolan ligger i den kommun där man är bosatt eller i en annan kommun och är kostnadsfri för eleven på samma sätt som den kommunala skolan. Eleven kan när som helst välja att gå i friskola eller kommunskola, men det är mest praktiskt att byta skola vid terminsskifte.
Vill Ni veta mer om friskolor kan Ni gå in på Skolverkets webbplats www.skolverket.se eller friskolornas riksförbund www.friskola.se

Huvudman:

Idekulla Skola HB

Telefon: 0459-38028

Mail: pia@idekulla.se, fritz@idekulla.se, mattias@idekulla.se