Kategoriarkiv: Personuppgifter

Personuppgifter

Insamling och behandling av personuppgifter

Vi samlar bara in och behandlar personuppgifter som är relevanta för de angivna ändamålen med de register som förs.
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, ditt personnummer, din adress samt ditt telefonnummer och ibland e-postadress.
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster som skolan utför. Vissa personuppgifter kan vara obligatoriska att behandla, t ex för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter med anledning av den obligatoriska grundskoleutbildningen, eller för att kunna tillhandahålla en tjänst eller fullgöra en annan begäran från dig.
Vi förmedlar i huvudsak personuppgifter till de myndigheter som kräver informationen, såsom skolinspektion, skolverk och statistiska centralbyrån. Det kan också förekomma att information måste lämnas till andra myndigheter i enlighet med lagar exempelvis skollagen. I samband med ansökan och övergång till gymnasiet förmedlas också nödvändiga uppgifter.

Vid frågor etc kontakta Pia Kareld. (pia@idekulla.se)