Kategoriarkiv: Klagomål

Klagomålshantering

Om du har klagomål på verksamheten vid Idekulla Skola skickar du din skriftliga klagoanmälan till rektor. Genom länken nedan hittar du blankett för ditt klagomål. Rektor kommer att ta emot ditt klagomål och sedan göra en utredning, samt återkomma till dig. Skolhuvudmannen kommer att kontaktas och informeras. Om klagomålet innefattar rektor kontaktar du skolhuvudmannen direkt, vid dessa klagomål kommer skolhuvudmannen att utreda och åtgärda. Om ni fortfarande inte är nöjd med utredning, åtgärder och beslut, kontaktar ni Skolväsendets överklagandenämnd.

Rektor: Pia Kareld 0734615808 eller pia@idekulla.se

Skolhuvudmän: Fritz Herder 0761994179 eller fritz@idekulla.se.

Klagomålshanteringsprocess

  1. Skriftligt klagomål inkommer.
  2. Rektor utreder eller lämnar vidare till huvudmän om ärendet gäller rektor.
  3. Åtgärder sätts in.
  4. Återkoppling.
  5. Huvudmän informeras.