• You are here: 
  • Home

Kontakt

Posted on April 10th, 2021

Om ni vill ha tag på Pia, når ni mig via mejl eller telefon. Det är viktigt att ni talar in ett meddelande på telefonsvararen om jag inte svarar, så att jag kan nå er.

Mejl: pia@idekulla.se

Telefon: 0734615808

Mattias Kareld finns tillgänglig:

Mejl: mattias@idekulla.se

Telefon: 0702036211

Filed under Kontakt | Comments Off

Ledighetsansökan

Posted on April 10th, 2021

Ditt barn kan vara ledigt från skolan (se nedan hur du ansöker) men det är viktigt att ni beaktar skollagen (nedan) och att ni är medvetna om att barnet missar lektioner, genomgångar, ev prov och social samvaro under tiden det är ledigt.

När ni önskar era barn ledigt under något längre tid, är det viktigt att ni är medvetna om att ni som vårdnadshavare samt ert barn tillsammans ansvarar för att förlorat skolarbete arbetas igen. Då planeringen för undervisningen är flexibel kan det ibland vara svårt att i förväg meddela vilka uppgifter som eleven ska göra, därför är det lämpligast att göra detta då eleven åter är i skolan. Det är viktigt att du som elev söker upp dina lärare för att få information om vad du behöver arbeta med.

Enligt 7 kap. 18 § skollagen får en elev som omfattas av skolplikten beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

I tider av Covid-19 smittspridning är det viktigt att om ni ska resa tar reda på exakt vad som gäller vid resor. Detta gör ni enklast via Internet på folkhälsomyndighetens hemsida, följ länken nedan.

Vad gäller vid resor

Du kan ansöka om ledighet för ditt barn genom att skriva och lämna ledighetsansökan (följ länken nedan). Denna blankett gäller för längre ledigheter.

Kortare ledigheter ansöks om direkt i SchoolLink-appen.

ansokan-om-ledighet-idekulla-skola

Filed under Ledighetsansökan | Comments Off

Frukost

Posted on April 10th, 2021

Om eleverna önskar köpa dricka och fralla kan de göra detta under frukostrasten 9.30-9.50 på Hotellet i matsalen.

Filed under Frukost | Comments Off

Corona-information

Posted on April 10th, 2021

Vi på Idekulla skola följer de rekommendationer och direktiv som kommer ifrån svenska myndigheter, såsom Folkhälsomyndigheten, Skolverket med flera, gällande spridningen av corona-viruset.

För närvarande gäller att man ska vara noga med att tvätta händer samt att om man har förkylningssymptom så ska man hålla sig hemma allt för att minska risken för smittspridning.

Länk till Fohm råd och restriktioner

Filed under Aktuellt | Comments Off

Provschema HT 21

Posted on March 11th, 2021

Provschemat ligger fast (med reservation för felskrivningar och andra ändringar som genomförs gemensamt med elevgrupper).

OBS! Detta schema gäller inte skriftliga läxförhör, oförberedda prov/diagnoser eller inlämningsuppgifter.

Filed under Provschema | Comments Off

Sjukanmälan

Posted on January 15th, 2021

För att sjukanmäla ditt barn använder du appen Ms SchoolLink. Det är viktigt att du meddelar oss varje dag ditt barn är sjukt.

När du går in i appen  trycker du den runda symbolen med ett plustecken, då får du fram 2 alternativ, “nytt meddelande” eller “rapportera frånvaro” (grön). Tryck på rapportera frånvaro och följ instruktionerna för att göra sjukanmälan.

Om du vet att ditt barn kommer att vara sjuk ett visst antal dagar, kan du lägga in detta med en gång. Se “Dåtida eller framtida frånvaro”.

Du kan nu översätta alla meddelande i appen genom att trycka på meddelandet, då kommer ett översättningsalternativ upp, där du kan välja språk.

Om du skulle vilja ha kontakt med vår skolsköterska Gullvi Garnegård kan hon nås på 0738164594 måndag-onsdag och torsdag kl. 9.00-14.00.

Ni kan också nå skolsköterskan via mail: gullvi@idekulla.se

Filed under Sjukanmälan | Comments Off

Prao

Posted on January 11th, 2021

Praon är under läsåret 2020/2021 inställd p g a rådande läge.

Filed under Prao | Comments Off

Lovskola 2019/20

Posted on September 1st, 2020

Idekulla skola erbjuder elever som inte uppnår kunskapsmålen, inte når behörighet till gymnasieskolans nationella program, lovskola i samband med att eleven går ut grundskolans åk 9, sk lovskola/sommarskola. Detta erbjudande är en möjlighet för eleven att uppnå  kunskapsmålen (E) och därmed också få behörighet att söka gymnasiet. Denna lovskola hålls i direkt anslutning till läsårsavslutningen 2021.

Det är ett erbjudande som vårdnadshavare och elev behöver ta aktiv ställning till och anta eller avböja. Erbjudandet gäller för elever som går ut åk 9 och inte uppnår målen för E i ett eller flera ämnen. Om man antar erbjudandet innebär det att man deltar (obligatoriskt) vid samtliga tillfällen (50 timmar) eller tills dess att undervisande lärare bedömer att eleven uppnår kunskapsmålen.

Idekulla skola erbjuder frivillig lovskola under hela läsåret varje onsdag mellan 15.00-16.30. Samtliga elever på skolan är välkomna att delta och förbättra sina kunskaper inom skolans ämnen.

Filed under Lovskola | Comments Off

Skriftliga omdömen samt betyg

Posted on January 17th, 2020

Varje lärare dokumenterar den enskilda elevens utveckling kontinuerligt. Två gånger per läsår formuleras denna dokumentation och bedömning skriftligt i ett dokument, vilket heter skriftligt omdöme. Dessa skriftliga omdömen skickas hem till berörda elever och vårdnadshavare och är underlag för utvecklingssamtal och betyg.

Betyg sätts i en femgradig skala, där betygen A-E är godkända betyg. Betyget F innebär att eleven inte är godkänd. Betyg sätts vid varje termins slut. I slutet av grundskolan sätts ett slutbetyg.

Om du vill veta mer om betyg och bedömning kan du klicka på länken nedan.

http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/betyg

Tider för utvecklingskvällar och skriftliga omdömen, hittar du under fliken “utvecklingssamtal omdömen”.

Filed under Betyg/skriftliga omdömen | Comments Off

Matsedel i telefonen!

Posted on August 12th, 2019

Numera finns skolmatsedeln i appen “skolmaten”

Leta fram Kronobergs län, Tingsryds kommun och sedan Idekulla Skola.

Filed under Matsedel | Comments Off