• You are here: 
  • Home

Kontakt

Posted on April 8th, 2021

Skolhuvudman

Idekulla Skola HB

Rektor

Pia Kareld

Telefon: 0734615808

Mail: pia@idekulla.se

Skolhälsovård

Gullvi Garnegård (skolsköterska)

Telefon: 0738164594

Mail: gullvi@idekulla.se

Telefon och besökstid: måndag, onsdagar samt torsdag 9.00-14.00

Huvudansvarig skolhälsovård: Pia Kareld

Studie-och yrkesvägledare

Huvudansvarig: Pia Kareld

Lärare

Samtliga lärare nås under skoltid via Ms SchoolLink.  Du kan också maila dem:

Karin Andersson (no/tk/ma) karin@idekulla.se

Veronica Bengtsson (no/tk/ma) veronika@idekulla.se

Ida Sofia Göransson (bild/slöjd) Idasofia@idekulla.se

Mariana Ingströmer-Gamboa (spanska/franska) mariana@idekulla.se

Brittany Ingströmer (spanska) Brittany@idekulla.se

Solveig Woods (idrott och hälsa) solly@idekulla.se

Mattias Kareld (sv/eng/so) mattias@idekulla.se

Pia Kareld (rektor/so) pia@idekulla.se

Sabine Stumpf (tyska/resurs) sabine@idekulla.se

Sofia Ihlström (sv/eng/hkk) sofia@idekulla.se

Robert Augustsson (en/mu/sl) robert@idekulla.se

Mentorer:

Årskurs 8 - Robert Augustsson, Ida Sofia Göransson

Årskurs 9 - Sofia Ihlström, Mattias Kareld

Årskurs 7 - Karin Andersson, Veronica Bengtsson

Filed under Kontakt | Comments Off

Gymnasievalet

Posted on April 5th, 2021

OBS!  p g a Covid-19 kan datum för skolornas öppna hus komma att ändras. Gå in på respektive skolas hemsida för mer information.

Eleverna har gjort sitt gymnasieval i februari 2021. De fick i januari sina inloggningar för att ansöka till gymnasieskolan. Det är viktigt att man behåller detta dokument, då det behövs bland annat för att besvara sina antagningsbesked.

Elever boende i Tingsryd/Älmhults kommuner söker via Länk till gymnasium Kronoberg och elever som är bosatta i Blekinge söker via Länk till Skanegy

Tidsplan för val till gymnasiet 2021

15/1-15/2 Ansökningsperiod (ansökningswebben är öppen).

15 april Preliminär antagning presenteras på webben. Om du söker en friskola eller skola utanför sin kommun, kan beskedet komma t ex via post.

25 april- 15 maj Omvalsperiod (kontakta Pia för omval)

1 juli Slutlig antagning presenteras på webben.

23 juli sista svarsdag på antagningsbesked för Blekinge.

31 juli Sista svarsdag på antagningsbeskeden för Tingsryds kommun/Kronoberg.

(6 augusti - 15 september reservantagningsperiod för Blekinge)

(5 augusti - 31 augusti reservantagningsperiod för Kronoberg)

OBS!

Om man söker skolor utanför samverkansområdena kan dessa datum vara olika. Det är då viktigt att du går in på den kommunens eller skolans hemsida och undersöker vilka datum som gäller för dig.

Filed under SYV | Comments Off

Utvecklingssamtal (utvecklingskväll) omdömen

Posted on April 1st, 2021

Idekulla Skola erbjuder varje elev och dess vårdnadshavare två utvecklingssamtal (utvecklingskväll) per läsår. Samtalen föregås av att elevens skriftliga omdöme skickas hem till elev och vårdnadshavare. Under utvecklingssamtalet diskuteras elevens kunskapsutveckling och skolsituation.

Under hösten kommer eleverna att få skriftliga omdömen, som visar hur de ligger till kunskapsmässigt i förhållande till läroplanens mål. Dessa omdömen är också en grund för de samtal vårdnadshavare och elever erbjuds ha med sina lärare.

Här nedan kan ni se när omdömena planeras att lämnas ut till eleverna och när utvecklingskvällarna är inplanerade. Under dessa kvällar finns samtliga undervisande lärare (samt rektor och skolhälsovård) tillgängliga för frågor och samtal om elevens kunskapsutveckling. Tänk på att om du önskar ytterligare samtal eller dylikt, kontakta ditt barns mentor.) Om ni skulle ha förhinder, går det ofta bra att komma på någon av de andra inplanerade kvällarna.

Utvecklingskvällar: Vi kan tyvärr inte genomföra våra utvecklingskvällar läsåret 2020/2021.

Omdömena kommer att skickas hem via ScholLink till samtliga elever och deras vårdnadshavare. Elev och vårdnadshavare tar sedan kontakt med mentor för att planera in ett önskat samtal med berörd lärare. Det är alltså viktigt att ni tillsammans går igenom omdömena och skriver ned de frågeställningar ni har, så att det blir ett produktivt möte med den eller de berörda lärarna.

Årskurs 9: vecka 13

Årskurs 8: vecka 14

Årskurs 7: vecka 15

Filed under Utvecklingssamtal Omdömen | Comments Off

Provschema VT 2021

Posted on March 11th, 2021

Provschemat ligger fast (med reservation för felskrivningar och andra ändringar som genomförs gemensamt med elevgrupper).

OBS! Detta schema gäller inte skriftliga läxförhör, oförberedda prov/diagnoser eller inlämningsuppgifter.

Vecka

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

LOV

LOV

LOV

9

10

Ma

Eng

11

Biologi

Biologi

NP SV (tis+tors)

12

NP NO (ons)

13

Eng

Ma

Ma

14

LOV

LOV

LOV

15

Kemi

NP EN (tis+tors)

16

SPV

SPV

17

Ma

Fysik

Biologi

18

Fysik

Eng

NP MA (ons+fre)

19

Ma

20

SV

SV

NP SPV (tis+tors)

21

22

23

Filed under Provschema | Comments Off

Läxschema

Posted on March 4th, 2021

Eleverna kan ha max 2 läxor/dag. Det är inte alltid eleverna har läxor i de ämnen som finns uppsatta på schemat och därmed kan också mindre ämnen lägga in läxor. Lärarna ger som regel läxorna i god tid , t ex en vecka tidigare.

(Måndag)

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

7:1

EN

NO

SPV, MA

SV, SO

7:2

EN

NO

SPV, MA

SV, SO

8:1

NO

MA, EN

SPV,

SV, SO

8:2

NO

MA, EN

SPV,

SV, SO

9A

EN

NO, SV

SPV, HKK

MA, SO

9B

EN

NO, SV

SPV, HKK

MA, SO

Filed under Läxschema | Comments Off

Sjukanmälan

Posted on January 15th, 2021

För att sjukanmäla ditt barn använder du appen Ms SchoolLink. Det är viktigt att du meddelar oss varje dag ditt barn är sjukt.

När du går in i appen  trycker du den runda symbolen med ett plustecken, då får du fram 2 alternativ, “nytt meddelande” eller “rapportera frånvaro” (grön). Tryck på rapportera frånvaro och följ instruktionerna för att göra sjukanmälan.

Om du vet att ditt barn kommer att vara sjuk ett visst antal dagar, kan du lägga in detta med en gång. Se “Dåtida eller framtida frånvaro”.

Du kan nu översätta alla meddelande i appen genom att trycka på meddelandet, då kommer ett översättningsalternativ upp, där du kan välja språk.

Om du skulle vilja ha kontakt med vår skolsköterska Gullvi Garnegård kan hon nås på 0738164594 måndag-onsdag och torsdag kl. 9.00-14.00.

Ni kan också nå skolsköterskan via mail: gullvi@idekulla.se

Filed under Sjukanmälan | Comments Off

Prao

Posted on January 11th, 2021

Praon är under läsåret 2020/2021 inställd p g a rådande läge.

Filed under Prao | Comments Off

Lovskola 2019/20

Posted on September 1st, 2020

Idekulla skola erbjuder elever som inte uppnår kunskapsmålen, inte når behörighet till gymnasieskolans nationella program, lovskola i samband med att eleven går ut grundskolans åk 9, sk lovskola/sommarskola. Detta erbjudande är en möjlighet för eleven att uppnå  kunskapsmålen (E) och därmed också få behörighet att söka gymnasiet. Denna lovskola hålls i direkt anslutning till läsårsavslutningen 2021.

Det är ett erbjudande som vårdnadshavare och elev behöver ta aktiv ställning till och anta eller avböja. Erbjudandet gäller för elever som går ut åk 9 och inte uppnår målen för E i ett eller flera ämnen. Om man antar erbjudandet innebär det att man deltar (obligatoriskt) vid samtliga tillfällen (50 timmar) eller tills dess att undervisande lärare bedömer att eleven uppnår kunskapsmålen.

Idekulla skola erbjuder frivillig lovskola under hela läsåret varje onsdag mellan 15.00-16.30. Samtliga elever på skolan är välkomna att delta och förbättra sina kunskaper inom skolans ämnen.

Filed under Lovskola | Comments Off

Skriftliga omdömen samt betyg

Posted on January 17th, 2020

Varje lärare dokumenterar den enskilda elevens utveckling kontinuerligt. Två gånger per läsår formuleras denna dokumentation och bedömning skriftligt i ett dokument, vilket heter skriftligt omdöme. Dessa skriftliga omdömen skickas hem till berörda elever och vårdnadshavare och är underlag för utvecklingssamtal och betyg.

Betyg sätts i en femgradig skala, där betygen A-E är godkända betyg. Betyget F innebär att eleven inte är godkänd. Betyg sätts vid varje termins slut. I slutet av grundskolan sätts ett slutbetyg.

Om du vill veta mer om betyg och bedömning kan du klicka på länken nedan.

http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/betyg

Tider för utvecklingskvällar och skriftliga omdömen, hittar du under fliken “utvecklingssamtal omdömen”.

Filed under Betyg/skriftliga omdömen | Comments Off

Matsedel i telefonen!

Posted on August 12th, 2019

Numera finns skolmatsedeln i appen “skolmaten”

Leta fram Kronobergs län, Tingsryds kommun och sedan Idekulla Skola.

Filed under Matsedel | Comments Off