• You are here: 
  • Home

Läxschema

Posted on March 4th, 2021

Eleverna kan ha max 2 läxor/dag. Det är inte alltid eleverna har läxor i de ämnen som finns uppsatta på schemat och därmed kan också mindre ämnen lägga in läxor. Lärarna ger som regel läxorna i god tid , t ex en vecka tidigare.

(Måndag)

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

7:1

EN

NO

SPV, MA

SV, SO

7:2

EN

NO

SPV, MA

SV, SO

8:1

NO

MA, EN

SPV,

SV, SO

8:2

NO

MA, EN

SPV,

SV, SO

9A

EN

NO, SV

SPV, HKK

MA, SO

9B

EN

NO, SV

SPV, HKK

MA, SO

Filed under Läxschema | Comments Off

Information till nya sjuor HT 21

Posted on February 5th, 2021

I dagarna skickar jag ut ett informationsmejl till alla er som är antagna till Idekulla Skola till hösten. Det är roligt att det är så många som är sugna att komma till oss, vi ser verkligen fram emot att träffa er alla. Tyvärr kan vi i nuläget inte samla er allihop på plats på skolan men vi hoppas att vi kan göra detta under våren. Om vi inte kan träffas många kommer vi ändå att ordna “corona-säkra” träffar under våren. Vi önskar också få in ert språkval och vi kommer att skicka ut ett informationsbrev med en blankett för detta under våren.

Om ni av någon anledning har bestämt er för att välja en annan skola, är det viktigt att ni informerar oss om detta så fort som möjligt. Vi har just nu kö och flera som gärna skulle vilja gå hos oss så det vore bra om vi fick besked. Mejla mig på: pia@idekulla.se

Vi ser fram emot mer normala tider och flera härliga år med er!

//Pia Kareld rektor

Filed under Nya sjuor HT 2020 | Comments Off

Kontakt

Posted on January 8th, 2021

Skolhuvudman

Idekulla Skola HB

Rektor

Pia Kareld

Telefon: 0459-380 28, 0734615808

Mail: pia@idekulla.se

Skolhälsovård

Gullvi Garnegård (skolsköterska)

Telefon: 0459-380 28, 0738164594

Mail: gullvi@idekulla.se

Telefon och besökstid: måndag, onsdagar samt torsdag 9.00-14.00

Huvudansvarig skolhälsovård: Pia Kareld

Studie-och yrkesvägledare

Huvudansvarig: Pia Kareld

Lärare

Samtliga lärare nås under skoltid på 0459-380 28. Du kan också maila dem:

Karin Andersson (no/tk/ma) karin@idekulla.se

Veronica Bengtsson (no/tk/ma) veronika@idekulla.se

Ida Sofia Göransson (bild/slöjd) Idasofia@idekulla.se

Mariana Ingströmer-Gamboa (spanska/franska) mariana@idekulla.se

Brittany Ingströmer (spanska) Brittany@idekulla.se

Solveig Woods (idrott och hälsa) solly@idekulla.se

Mattias Kareld (sv/eng/so) mattias@idekulla.se

Pia Kareld (rektor/so) pia@idekulla.se

Sabine Stumpf (tyska/resurs)

Sofia Ihlström (sv/eng/hkk) sofia@idekulla.se

Robert Augustsson (en/mu/sl) robert@idekulla.se

Mentorer:

Årskurs 8 - Robert Augustsson, Ida Sofia Göransson

Årskurs 9 - Sofia Ihlström, Mattias Kareld

Årskurs 7 - Karin Andersson, Veronica Bengtsson

Filed under Kontakt | Comments Off

Nationella Prov åk 9 Läsåret 2020/2021

Posted on December 20th, 2020

Skolverket har ställt in vårens nationella prov.

Eleverna kommer dock att under våren göra liknande prov för att få möjlighet att visa sina kunskaper.

Under vårterminen kommer skriftliga prov att genomföras enligt följande:

Vecka 11 (tisdag och torsdag) Svenska

Vecka 12 (onsdag) NO-ämne

Vecka 15 (tisdag och torsdag) Engelska

Vecka 18 (onsdag och fredag) Matematik

Vecka 20 (lektionstid) moderna språk

Filed under Nationella Prov åk 9 | Comments Off

Gymnasievalet

Posted on October 5th, 2020

Här finns datumen för de olika gymnasieskolornas Öppet Hus under hösten. Gå gärna in på gymnasium.kronoberg.se och/eller skånegy.se där det finns mycket information om program och skolor. Besök också gärna skolornas egna hemsidor!

OBS!  p g a Covid-19 kan dessa datum och utföranden komma att ändras! Gå in på respektive skolas hemsida för mer information.

Nordenberg, Olofström: 5/11

Vägga, Karlshamn: 25/11

Karlshamns Fria Läroverk: 10/12

Växjö, kommunala gymnasieskolor: 17/10 INSTÄLLT!

Eleverna kommer att göra sitt gymnasieval i februari 2021. De kommer i januari att få sina inloggningar för sökprocessen.

Elever boende i Tingsryd/Älmhults kommuner söker via gymnasium.kronoberg och elever som är bosatta i Blekinge söker via skanegy.

Preliminär Tidsplan för val till gymnasiet 2021 (exakta datum kommer senare)

15/1-15/2 Ansökningsperiod (ansökningswebben är öppen).

april Preliminär antagning presenteras på webben.

april-maj Omvalsperiod (kontakta Pia).

juli Slutlig antagning presenteras på webben.

juli Sista svarsdag på antagningsbeskeden.

Filed under SYV | Comments Off

Lovskola 2019/20

Posted on September 1st, 2020

Idekulla skola erbjuder elever som inte uppnår kunskapsmålen, inte når behörighet till gymnasieskolans nationella program, lovskola i samband med att eleven går ut grundskolans åk 9, sk lovskola/sommarskola. Detta erbjudande är en möjlighet för eleven att uppnå  kunskapsmålen (E) och därmed också få behörighet att söka gymnasiet. Denna lovskola hålls i direkt anslutning till läsårsavslutningen 2021.

Det är ett erbjudande som vårdnadshavare och elev behöver ta aktiv ställning till och anta eller avböja. Erbjudandet gäller för elever som går ut åk 9 och inte uppnår målen för E i ett eller flera ämnen. Om man antar erbjudandet innebär det att man deltar (obligatoriskt) vid samtliga tillfällen (50 timmar) eller tills dess att undervisande lärare bedömer att eleven uppnår kunskapsmålen.

Idekulla skola erbjuder frivillig lovskola under hela läsåret varje onsdag mellan 15.00-16.30. Samtliga elever på skolan är välkomna att delta och förbättra sina kunskaper inom skolans ämnen.

Filed under Lovskola | Comments Off

Provschema HT 2020

Posted on September 1st, 2020

Provschemat ligger fast (med reservation för felskrivningar och andra ändringar som genomförs gemensamt med elevgrupper).

OBS! Detta schema gäller inte skriftliga läxförhör, oförberedda prov/diagnoser eller inlämningsuppgifter.

Vecka

7

8

9

34

35

36

37

Biologi

38

SO

SO

SO

39

EN

Ma

Ma

40

Ma

Ekologi

EN

Språkval

41

Språkval

EN

Språkval

42

Bi

43

45

Ma

46

Kemi

Fysik, Ma

47

EN

Nationellt Eng

48

Ma

Nationellt Ma

49

Fysik

EN

Nationellt Sv

50

MA ,Fy

NO

51

Filed under Provschema | Comments Off

Utvecklingssamtal (utvecklingskväll) omdömen

Posted on September 1st, 2020

Idekulla Skola erbjuder varje elev och dess vårdnadshavare två utvecklingssamtal (utvecklingskväll) per läsår. Samtalen föregås av att elevens skriftliga omdöme skickas hem till elev och vårdnadshavare. Under utvecklingssamtalet diskuteras elevens kunskapsutveckling och skolsituation.

Under hösten kommer eleverna att få skriftliga omdömen, som visar hur de ligger till kunskapsmässigt i förhållande till läroplanens mål. Dessa omdömen är också en grund för de samtal vårdnadshavare och elever erbjuds ha med sina lärare.

Här nedan kan ni se när omdömena planeras att lämnas ut till eleverna och när utvecklingskvällarna är inplanerade. Under dessa kvällar finns samtliga undervisande lärare (samt rektor och skolhälsovård) tillgängliga för frågor och samtal om elevens kunskapsutveckling. Tänk på att om du önskar ytterligare samtal eller dylikt, kontakta ditt barns mentor.) Om ni skulle ha förhinder, går det ofta bra att komma på någon av de andra inplanerade kvällarna.

Tider för utlämning av omdömen:

Åk 9: vecka 41

Åk 8 : vecka 42

Åk 7: vecka 43

Utvecklingskvällar: I nuläget ser det ut som om våra utvecklingskvällar blir inställda och att vi återgår till “vanliga” utvecklingssamtal för de som är intresserade.

Årskurs 9:

Årskurs 8:

Årskurs 7:

Filed under Utvecklingssamtal Omdömen | Comments Off

Läsårstider 2019/2020 samt 2020/2021

Posted on June 19th, 2020

Höstterminen 2020

Läsåret startar onsdagen den 19/8 för åk 7. Årskurs 8 och 9 kommer att starta torsdagen den 20/8.

Höstlov vecka 44

Höstterminen avslutas fredagen den 18/12

Vårterminen 2021

Vårterminen startar måndag 11/1

Sportlov vecka 8

Påsklov vecka 14

Lovdag onsdag 12/5

Lovdag fredag 14/5

Läsårsavslutning torsdag 10/6 kvällstid (komp ledigt fredag 11/6)

Filed under Läsårstider | Comments Off

Sjukanmälan

Posted on May 15th, 2020

För att sjukanmäla ditt barn ringer du 0459-380 28 innan klockan 8.10 på morgonen. Det är viktigt att du meddelar oss varje dag ditt barn är sjukt.  Detta nummer kommer också att ha en telefonsvarare så om ingen svarar talar du in ditt barns namn och klass så lyssnar vi av denna klockan innan skoldagen startar 8.10.

Det enklaste sättet att sjukanmäla och få information är att använda appen “Mobilskole”. Här du enkelt kan anmäla sjukfrånvaro eller kortare frånvaro som t ex tandläkartider.

Om du skulle vilja ha kontakt med vår skolsköterska Gullvi Garnegård kan hon nås på 0738164594 måndag förmiddag mellan 9.00-13.00 samt torsdagar 9.00-13.00 och onsdagar 9.00-13.00.

Ni kan också nå skolsköterskan via mail: gullvi@idekulla.se

Filed under Sjukanmälan | Comments Off