• You are here: 
  • Home

Gymnasievalet

Posted on September 5th, 2021

Vi har under HT 2021 pratat om gymnasievalet inför kommande ansökan 2022. Eleverna kommer att göra sina ansökningar i februari 2022. Mer information kommer via SchoolLink.

Då samhället öppnar upp alltmer kommer det att finnas möjlighet att besöka de olika skolorna på deras “Öppet hus”. Tänk på att hålla ögonen öppna för när dessa hålls, så att ni tillsammans kan åka och titta på de olika skolorna.

Filed under SYV | Comments Off

Kontakt

Posted on August 23rd, 2021

Skolhuvudman

Idekulla Skola HB

Rektor

Pia Kareld

Telefon: 0734615808

Mail: pia@idekulla.se

Skolhälsovård

Gullvi Garnegård (skolsköterska)

Telefon: 0738164594

Mail: gullvi@idekulla.se

Telefon och besökstid: måndag, onsdagar samt torsdag 9.00-14.00

Huvudansvarig skolhälsovård: Pia Kareld

Studie-och yrkesvägledare

Huvudansvarig: Pia Kareld

Lärare

Samtliga lärare nås under skoltid via Ms SchoolLink.  Du kan också maila dem:

Karin Andersson (no/tk/ma) karin@idekulla.se

Veronica Bengtsson (no/tk/ma) veronika@idekulla.se

Ida Sofia Göransson (bild/slöjd) Idasofia@idekulla.se

Maria Walsh (sp/en)

Solveig Woods (idrott och hälsa) solly@idekulla.se

Moa Svensson (vik idh HT 21)

Mattias Kareld (sv/eng/so) mattias@idekulla.se

Pia Kareld (rektor/so) pia@idekulla.se

Sabine Stumpf (tyska/resurs) sabine@idekulla.se

Sofia Ihlström (sv/eng/hkk) sofia@idekulla.se

Robert Augustsson (en/mu/sl) robert@idekulla.se

Mentorer:

Årskurs 9 - Robert Augustsson, Ida Sofia Göransson

Årskurs 7 - Sofia Ihlström, Mattias Kareld

Årskurs 8 - Karin Andersson, Veronica Bengtsson

Filed under Kontakt | Comments Off

Utvecklingssamtal (utvecklingskväll) omdömen

Posted on August 23rd, 2021

Idekulla Skola erbjuder varje elev och dess vårdnadshavare två utvecklingssamtal (utvecklingskväll) per läsår. Samtalen föregås av att elevens skriftliga omdöme skickas hem till elev och vårdnadshavare. Under utvecklingssamtalet diskuteras elevens kunskapsutveckling och skolsituation.

Under hösten kommer eleverna att få skriftliga omdömen, som visar hur de ligger till kunskapsmässigt i förhållande till läroplanens mål. Dessa omdömen är också en grund för de samtal vårdnadshavare och elever erbjuds ha med sina lärare.

Här nedan kan ni se när omdömena planeras att lämnas ut till eleverna och när utvecklingskvällarna är inplanerade. Under dessa kvällar finns samtliga undervisande lärare (samt rektor och skolhälsovård) tillgängliga för frågor och samtal om elevens kunskapsutveckling. Tänk på att om du önskar ytterligare samtal eller dylikt, kontakta ditt barns mentor.) Om ni skulle ha förhinder, går det ofta bra att komma på någon av de andra inplanerade kvällarna.

Utvecklingskvällar:

Omdömena kommer att skickas hem via ScholLink till samtliga elever och deras vårdnadshavare. Elev och vårdnadshavare tar sedan kontakt med mentor för att planera in ett önskat samtal med berörd lärare. Det är alltså viktigt att ni tillsammans går igenom omdömena och skriver ned de frågeställningar ni har, så att det blir ett produktivt möte med den eller de berörda lärarna.

Årskurs 9: vecka 43 (torsdag 28/10) kl. 17.00-20.00 Plats: Bikupan

Årskurs 8: vecka 45 (torsdag 11/11) kl. 17.00-20.00 Plats: Bikupan

Årskurs 7: vecka 46 (torsdag 18/11) kl. 17.00-20.00 Plats: Bikupan

Filed under Utvecklingssamtal Omdömen | Comments Off

Läxschema

Posted on August 19th, 2021

Vårt mål är att eleverna har max 2 läxor/dag. Det är inte alltid eleverna har läxor i de ämnen som finns uppsatta på schemat och därmed kan också mindre ämnen lägga in läxor. Lärarna ger som regel läxorna i god tid , t ex en vecka tidigare.

Mån

Tis

Ons

Tors

Fre

7

MA

SPV

EN

NO

SO

SV

8

EN

SPV

SO

NO

SV

MA

9

MA

SPV

NO

EN

SV

SO

Filed under Läxschema | Comments Off

Information till nya sjuor HT 21

Posted on August 10th, 2021

Åk 7 kommer att börja skolan den 16/8 kl. 8.25 och under denna dag är bara sjuorna på plats, så de kan starta i lugn och ro innan åk 8 & 9 kommer på tisdagen.

Föräldramöte och utvecklingskvällar kommer att meddelas på hemsidan samt skickas ut via SchoolLink.

När det gäller språkval kommer vi tyvärr inte att kunna erbjuda franska detta läsår, därför kommer de få elever som läst franska kontaktas av oss.

Om ni av någon anledning har bestämt er för att välja en annan skola, är det viktigt att ni informerar oss om detta så fort som möjligt. Vi har just nu kö och flera som gärna skulle vilja gå hos oss så det vore bra om vi fick besked. Mejla mig på: pia@idekulla.se

Vi ser fram emot mer normala tider och flera härliga år med er!

//Pia Kareld rektor

Filed under Nya sjuor HT 21 | Comments Off

Nationella Prov åk 9

Posted on August 10th, 2021

Nationella Prov läsåret 2021/2022

De muntliga nationella proven i svenska, engelska och matematik genomförs under HT 21 (vecka 45-49).

Engelska: vecka 47

Matematik: 48

Svenska: 49

Utöver dessa redan satta provdatum kommer laborationer och prov i de moderna språken att tillkomma.

Svenska vecka 12 (tisdag 22/3 och torsdag 24/3)

NO vecka 14 (onsdag 6/4)

Engelska vecka 17 (tisdag 26/4 och torsdag 28/4)

SO vecka 18 (tisdag 3/5 och torsdag 5/5)

Matematik vecka 19 (onsdagen 11/5 samt fredagen den 13/5)

Moderna språk vecka 20 (lektionstid)

Filed under Nationella Prov åk 9 | Comments Off

Läsårstider 2020/2021

Posted on August 9th, 2021

Höstterminen 2021

Höstterminen börjar:

Åk 7: måndagen den 16/8

åk 8 & åk 9: tisdagen den 17/8

Läsdag/studiedag fredagen den 29/10.

Läslov/höstlov vecka 44 (1-5 november)

Terminsavslutning tisdagen den 21/12

Vårterminen 2022

Terminstart onsdagen den 12/1

Sportlov vecka 8

Påsklov 11-18/4 (vecka 15)

Lovdagar 25/5 samt 27/5

Läsårsavslutning 10/6

Filed under Läsårstider | Comments Off

Skolskjuts

Posted on May 10th, 2021

Det är kommunen som anordnar skolskjuts till de skolbarn som bor långt från skolan. Tingsryds kommun har vissa regler för hur långt bort man ska bo för att få skolskjuts. Om ditt barn behöver skolskjuts kan du ansöka om detta, information finns på kommunens hemsida. Där hittar du också de regler som kommunen har. Det är Barn-och utbildningsnämnden som samordnar skolskjutsarna i Tingsryds kommun, telefonnummer dit är 0477-441 00 växel. Om du bor i en annan kommun än Tingsryds, måste du vända dig till din egen kommun.

Enligt skollagen behöver  kommunen inte anordna skolskjuts till elever som valt en annan skola än den kommunen anvisat, om det innebär organisatoriska och/eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

I de fall där elever på Idekulla skola får avslag från kommunen gällande skolskjuts, kommer skolan att försöka hjälpa till att ordna så att eleverna kan komma till och från skolan.

Ni som kan åka med Länstrafikens reguljära bussar kommer att få ett busskort av Idekulla Skola.

Idekulla skola kommer inte att köra hem de elever (måndagar samt onsdagar) som har närmare än 4 km till skolan. Vi räknar närmaste väg, t ex cykelväg.

Mer information om skolskjutsar finns på skolverkets hemsida, skollagen samt Tingsryds kommuns hemsida.

Skollagens skrivning om skolskjuts:

Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.”

Källa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800#K3

Filed under Skolskjuts | Comments Off

Elevhälsa

Posted on April 10th, 2021

Vår skolsköterska/kurator Gullvi Garnegård finns på skolan följande tider:

Måndagar 9.00-14.00

Torsdagar 9.00-14.00

Onsdagar 9.00-14.00

Ni kan nå henne via telefon eller mail:

Telefon : 0738164594

Mail: gullvi@idekulla.se

Filed under Elevhälsa | Comments Off

Specialpedagogik

Posted on April 10th, 2021

Det är viktigt för oss på Idekulla Skola att varje elev ges förutsättningar att nå målen i skolans ämnen. Idekulla Skola arbetar för att eleverna ska gå i mindre klasser och därmed få större möjligheter att utveckla sin kunskap under skoltid. Ibland kanske det ändå är svårt att nå målen i något ämne och då har eleven rätt till olika former av stödundervisning. Varje elev har individuella behov och därför är varje stödåtgärd individuellt anspassad för individen. Behovet av stöd och stödåtgärder utarbetas i samarbete med elev, vårdnadshavare, undervisande lärare, specialpedagogiskt erfaren personal samt rektor.

Om du har frågor angående särskilt stöd kan du vända dig till ansvarig:

Pia Kareld

0734615808

pia@idekulla.se

Filed under Elevhälsa | Comments Off