• You are here: 
  • Home

Läsårstider 2019/2020 samt 2020/2021

Posted on June 19th, 2020

Höstterminen 2020

Läsåret startar onsdagen den 19/8 för åk 7. Årskurs 8 och 9 kommer att starta torsdagen den 20/8.

Höstlov vecka 44

Höstterminen avslutas fredagen den 18/12

Vårterminen 2021

Vårterminen startar måndag 11/1

Sportlov vecka 8

Påsklov vecka 14

Lovdag onsdag 12/5

Lovdag fredag 14/5

Läsårsavslutning torsdag 10/6 kvällstid (komp ledigt fredag 11/6)

Filed under Läsårstider | Comments Off

Sjukanmälan

Posted on May 15th, 2020

För att sjukanmäla ditt barn ringer du 0459-380 28 innan klockan 8.10 på morgonen. Det är viktigt att du meddelar oss varje dag ditt barn är sjukt.  Detta nummer kommer också att ha en telefonsvarare så om ingen svarar talar du in ditt barns namn och klass så lyssnar vi av denna klockan innan skoldagen startar 8.10.

Det enklaste sättet att sjukanmäla och få information är att använda appen “Mobilskole”. Här du enkelt kan anmäla sjukfrånvaro eller kortare frånvaro som t ex tandläkartider.

Om du skulle vilja ha kontakt med vår skolsköterska Gullvi Garnegård kan hon nås på 0738164594 måndag förmiddag mellan 9.00-13.00 samt torsdagar 9.00-13.00 och onsdagar 9.00-13.00.

Ni kan också nå skolsköterskan via mail: gullvi@idekulla.se

Filed under Sjukanmälan | Comments Off

Information till nya sjuor HT 20

Posted on April 14th, 2020

Alla nya sjuor önskas varmt välkomna till Idekulla Skola till hösten 2020. Vi brukar ha ett informationsmöte under våren och bjuda in både elever och föräldrar men eftersom omständigheterna ser ut som de gör i år, kommer vi inte att ha något sådant.

Vi har skickat ut ett välkomstbrev med information och en blankett där vi vill att ni fyller i vilket modernt språk ni läser och vill läsa. Denna blankett vill vi ha tillbaka antingen som vanligt brev eller via e-post (scannad) snarast.

Vi kan ordna besök på skolan för er som önskar, efter skoltid och i mindre grupper.

Filed under Nya sjuor HT 2020 | Comments Off

Utvecklingssamtal (utvecklingskväll) omdömen

Posted on April 14th, 2020

Idekulla Skola erbjuder varje elev och dess vårdnadshavare två utvecklingssamtal (utvecklingskväll) per läsår. Samtalen föregås av att elevens skriftliga omdöme skickas hem till elev och vårdnadshavare. Under utvecklingssamtalet diskuteras elevens kunskapsutveckling och skolsituation.

Under våren 2020 kommer eleverna att få skriftliga omdömen, som visar hur de ligger till kunskapsmässigt i förhållande till läroplanens mål. Dessa omdömen är också en grund för de samtal vårdnadshavare och elever erbjuds ha med sina lärare.

Här nedan kan ni se när omdömena planeras att lämnas ut till eleverna och när utvecklingskvällarna är inplanerade. Under dessa kvällar finns samtliga undervisande lärare (samt rektor och skolhälsovård) tillgängliga för frågor och samtal om elevens kunskapsutveckling. Tänk på att om du önskar ytterligare samtal eller dylikt, kontakta ditt barns mentor.) Om ni skulle ha förhinder, går det ofta bra att komma på någon av de andra inplanerade kvällarna.

Tider för utlämning av omdömen:

Åk 7  : vecka 17

Åk 8 : vecka 17

Åk 9: utlämnat

Utvecklingskvällar: (Observera tiden kl. 16.00-20.00)

Årskurs 9: kontakta mentor för samtal t ex via mobilskola

Årskurs 8: INSTÄLLT, kontakta mentor för ev samtal via telefon.

Årskurs 7: INSTÄLLT, kontakta mentor för ev samtal via telefon.

Filed under Utvecklingssamtal Omdömen | Comments Off

Provschema VT 2020

Posted on March 30th, 2020

Provschemat ligger fast (med reservation för felskrivningar).

OBS! Detta schema gäller inte skriftliga läxförhör, oförberedda prov/diagnoser eller inlämningsuppgifter.

Vecka

7

8

9

2

3

4

5

6

NO Ke

NO Ke

NO Bi

7

Eng

Eng

Eng

9

10

SV

SV

11

NO BI

SP/Ty (torsd)

Np Sv

12

SPA/TY (torsd)

NO bi/ke

NO Ke

13

14

Eng

Eng

Ma

16

NO fysik fredag

NO inlämning torsdag

17

En

NO/TK inlämning fre 12.00

18

19

NO FY

NO Fy

SO

20

Ma

21

SPA/TY

22

SV

SV

23

Inlämning Tk

Tk

24

Filed under Provschema | Comments Off

Nationella Prov Läsåret 2019/20 är inställda

Posted on March 26th, 2020

De nationella proven VT 2020 är inställda p g a svårigheter att genomföra dem i samband med virusutbrottet.

Eleverna kommer att få göra prov under terminen, dock inte de nationella prov som skulle ha genomförts.

Filed under Nationella Prov åk 9 | Comments Off

Corona-information

Posted on March 13th, 2020

Vi på Idekulla skola följer de rekommendationer och direktiv som kommer ifrån svenska myndigheter, såsom Folkhälsomyndigheten, Skolverket med flera, gällande spridningen av corona-viruset.

För närvarande gäller att man ska vara noga med att tvätta händer samt att om man har förkylningssymptom så ska man hålla sig hemma allt för att minska risken för smittspridning.

Tingsryds kommun har satt ihop en bra sida med länkar till de viktigaste sidorna att hålla koll på. Ni hittar den sidan här: https://tingsryd.se/nyheter/kommunen/hall-dig-uppdaterad-om-coronaviruset/

Filed under Aktuellt | Comments Off

Skriftliga omdömen samt betyg

Posted on January 17th, 2020

Varje lärare dokumenterar den enskilda elevens utveckling kontinuerligt. Två gånger per läsår formuleras denna dokumentation och bedömning skriftligt i ett dokument, vilket heter skriftligt omdöme. Dessa skriftliga omdömen skickas hem till berörda elever och vårdnadshavare och är underlag för utvecklingssamtal och betyg.

Betyg sätts i en femgradig skala, där betygen A-E är godkända betyg. Betyget F innebär att eleven inte är godkänd. Betyg sätts vid varje termins slut. I slutet av grundskolan sätts ett slutbetyg.

Om du vill veta mer om betyg och bedömning kan du klicka på länken nedan.

http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/betyg

Tider för utvecklingskvällar och skriftliga omdömen, hittar du under fliken “utvecklingssamtal omdömen”.

Filed under Betyg/skriftliga omdömen | Comments Off

Gymnasieskolans Öppet Hus HT 19

Posted on January 17th, 2020

Här finns datumen för de olika gymnasieskolornas Öppet Hus under hösten. Gå gärna in på gymnasium.kronoberg.se och/eller skånegy.se där det finns mycket information om program och skolor. Besök också gärna skolornas egna hemsidor!

Eleverna kommer att göra sitt gymnasieval i februari 2020. De kommer i januari att få sina inloggningar för sökprocessen.

Elever boende i Tingsryd/Älmhults kommuner söker via gymnasium.kronoberg och elever som är bosatta i Blekinge söker via skanegy.

Eleverna har i veckan ( vecka 3) fått sina inloggningsuppgifter inför ansökan till gymnasiet samt information skriftligt och muntligt om hur valet går till.

OBS!

Det är mycket viktigt att du som elev behåller din inloggning, då du kommer att behöva denna varje gång du går in i din ansökan och särskilt viktigt att du kan komma in och tacka ja/nej efter slutlig antagning i juli 2020.

Tidsplan för val till gymnasiet 2020

15/1-15/2 Ansökningsperiod (ansökningswebben är öppen).

15 april Preliminär antagning presenteras på webben.

25 april-15 maj Omvalsperiod (kontakta Pia).

1 juli Slutlig antagning presenteras på webben.

31 juli Sista svarsdag på antagningsbeskeden.

5 augusti-14 september Reservantagningsperiod.

Filed under SYV | Comments Off

Läxschema

Posted on September 10th, 2019

Eleverna kan ha max 2 läxor/dag. Det är inte alltid eleverna har läxor i de ämnen som finns uppsatta på schemat och därmed kan också mindre ämnen lägga in läxor. Lärarna ger som regel läxorna i god tid , t ex en vecka tidigare.

(Måndag)

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

7:1

ENG

SO

SPV, MA

NO, SV

7:2

ENG

SO

SPV, MA

NO, SV

8A

NO

MA, ENG

SPV, SO

SV

8B

NO

MA, ENG

SPV, SO

SV

9A

SV

ENG, SO

SPV

MA, NO

9B

SV

ENG, SO

SPV

MA, NO

Filed under Läxschema | Comments Off