• You are here: 
  • Home

Personuppgifter

Posted on May 25th, 2018

Insamling och behandling av personuppgifter

Vi samlar bara in och behandlar personuppgifter som är relevanta för de angivna ändamålen med de register som förs.
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, ditt personnummer, din adress samt ditt telefonnummer och ibland e-postadress.
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster som skolan utför. Vissa personuppgifter kan vara obligatoriska att behandla, t ex för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter med anledning av den obligatoriska grundskoleutbildningen, eller för att kunna tillhandahålla en tjänst eller fullgöra en annan begäran från dig.
Vi förmedlar i huvudsak personuppgifter till de myndigheter som kräver informationen, såsom skolinspektion, skolverk och statistiska centralbyrån. Det kan också förekomma att information måste lämnas till andra myndigheter i enlighet med lagar exempelvis skollagen. I samband med ansökan och övergång till gymnasiet förmedlas också nödvändiga uppgifter.

Vid frågor etc kontakta Pia Kareld. (pia@idekulla.se)

Filed under Personuppgifter | Comments Off

Öppet Hus för åk 6

Posted on May 4th, 2018

Lördagen den 15/12 inbjuder Idekulla skola till Öppet Hus för elever i åk 4-6 och alla som är nyfikna på vår skola. Vi öppnar upp skolan mellan kl. 11.00-13.00. Mer info kommer.

Filed under Nya sjuor 2019 | Comments Off

Lovskola 2018/2019

Posted on March 14th, 2018

Idekulla skola erbjuder elever som inte uppnår kunskapsmålen i ett eller flera ämnen extra skola under vissa lov och lovdagar, sk lovskola 50 timmar. Detta erbjudande är en möjlighet för eleven att uppnå  kunskapsmålen (E) och därmed också få behörighet att söka gymnasiet.

Det är ett erbjudande som vårdnadshavare och elev behöver ta aktiv ställning till och anta eller avböja. Erbjudandet gäller för elever som går i åk 9 samt de elever som avslutar åk 8 under vårterminen och inte uppnår målen för E i ett eller flera ämnen. Om man antar erbjudandet innebär det att man deltar (obligatoriskt) vid samtliga tillfällen eller tills dess att undervisande lärare bedömer att eleven uppnår kunskapsmålen.

Undervisningstid (inkl lunch och raster): 8.30-16.15. Skollunch serveras samt möjlighet att köpa frukost dock ingår inte skolskjuts.

Elever som inte uppnår eller riskerar att inte uppnå kunskapsmålen, får ett skriftligt erbjudande med sig hem. Vårdnadshavare och barn fyller i och skriver under om deltagande eller inte. Blanketten ska sedan återlämnas till rektor senast det datum som blanketten anger. Detta gäller oavsett om man tackat ja eller avböjt erbjudandet.

Lovskola för åk 9 våren 2019

Sportlov: måndagen den 18/2 8.30-16.15

Påsklov: måndagen den 15/4 8.30-16.15

Filed under Lovskola | Comments Off

Studieresa till Krakow VT 2018

Posted on January 25th, 2018

Eleverna i åk 9 läsåret 2017/2018 erbjöds under hösten att tillsammans samla ihop pengar till en studieresa till Krakow under våren. Det är viktigt att elever och deras vårdnadshavare är medvetna om de regler som skolan har för deltagandet i en studieresa. Reglerna finns där för elevernas trygghet och säkerhet.

Studieresans syfte är att eleverna ska få möjlighet att skaffa sig kunskaper genom att besöka historiska platser samt att uppleva en annan kultur och ett annat språk. Den sociala biten är mycket viktig, dels under tiden vi gemensamt samlar in pengar och dels under de dagar vi är på resan.

Resan kommer att äga rum i vecka 22 (28/5-31/5). Vi reser ut på måndagseftermiddagen och återkommer mycket sent på torsdagskvällen (natten).

Här finns det preliminära programmet:

Måndag 28/5: Avresa ca 13.30 samling Ryd. Vi kommer att åka buss. Flygresa Köpenhamn-Krakow (20.20-21.50), transfer till B&B Krakow (boende).

Tisdag 29/5: 9.00 stadsvandring i Krakow, 13.00 Schindlers Fabriker (guidad tur).

Onsdag 30/5: 6.45 avresa till Auschwitz, lunchpaket, tillbaka i Krakow ca 16.00.

Torsdag 31/5: 9.00-13.00 guidad tur i Wieliczka saltgruva. Flyget hem avgår 22.20 och landar 23.50. Vi åker tåg till Hyllie (Sverige) och buss till Ryd, hemkomst ca 03.00.

När det gäller måltider står skolan för ett mål mat(frukost)/dag, förutom 1 av dagarna då 2 måltider ingår. Vi ber vänligen vårdnadshavare att bistå med de övriga måltiderna.

Eleverna behöver ett giltigt pass (eller internationellt ID-kort)/EU-kort (sjukförsäkring) samt matpengar ev fickpengar.

Valutan i Polen är Zloty. Man ta ut Zloty i uttagsautomater i Polen men var medvetna om att en avgift kan komma att tas ut vid varje uttag.

Vi flyger med Norwegian och varje elev kan ha med sig 1 handbagage samt 1 incheckat bagage.

Filed under Resor 2017/2018 | Comments Off

Olika länkar

Posted on September 13th, 2017

Här finns några länkar till olika undervisningssidor eleverna kan använda. På en del av sidorna krävs att du har en inloggning. Behöver du hjälp med detta, fråga dina lärare så hjälper de dig.

MA/NO - Karin och Veronicas blogg, där ni kan hitta material osv i MA/NO:

https://docs.google.com/document/d/1wYj8Jr9C4qoH1qWw7jQdph50Ivurvp-F0fi7gCE32Xs/edit?usp=sharing

Här finns länk till studi.se, där du kan se filmer och göra olika quiz, och till av-media:

Studi

AV media Kronoberg

Här finns ett antal länkar till olika sidor där du kan träna engelska:

Readworks läsförståelse

Lyricstraining

Englishmaven

Gradespelling

Learning English BC

Filed under Länkar | Comments Off

Information från skolinspektionen

Posted on March 5th, 2017

Skolinspektionens uppdrag är att granska skolorna i Sverige och detta görs på regelbunden bas (regelbunden tillsyn). Samtliga friskolor i Sverige får besök av Skolinspektionen och så också Idekulla Skola.

I vår är det dags för en av dessa granskningar, sk regelbunden tillsyn. Detta innebär att Skolinspektionen förutom att de grundligt går igenom skolans dokumentation,  också kommer att besöka skolan och träffa och prata med huvudman, rektor, lärare, elever och eventuellt vårdnadshavare.

Inför detta besök finns ett informationsbrev till vårdnadshavare. Om ni följer länken nedan kan ni ta del av vad Skolinspektionen vill delge vårdnadshavare.

informationsbrev-till-vardnadshavare-om-skolinspektionens-tillsyn

Filed under Regelbunden tillsyn | Comments Off

Mobilskola

Posted on March 3rd, 2017

Sjukanmälan

När du skickar ett sms för att sjukanmäla ditt barn använder du svarsnumret och i textrutan skriver du: IDE (mellanslag) SJUK(klass). T ex IDE SJUK8A Det är viktigt att du använder stora bokstäver och mellanslaget. Du ska få en bekräftelse.

Kontakta lärare

Om du vill sms någon av lärarna använder du svarsnumret och i textrutan skriver du: IDE(mellanslag)(lärarens initialer), t ex IDE PK

Information via Mobilskola

Lärare kan skicka ut information t ex om läxor eller möten vi Mobilskola. De kan skicka till hela skolan, enskilda individer, klasser eller föräldrar. Därför kan du få sms med information om vad ditt barn gör i skolan eller andra saker som händer.

Filed under Mobilskola | Comments Off

Ledighetsansökan

Posted on March 3rd, 2017

Ditt barn kan vara ledigt från skolan (se nedan hur du ansöker) men det är viktigt att ni beaktar skollagen (nedan) och att ni är medvetna om att barnet missar lektioner, genomgångar, ev prov och social samvaro under tiden det är ledigt. När ni önskar era barn ledigt under något längre tid, är det viktigt att ni är medvetna om att ni som vårdnadshavare samt ert barn tillsammans ansvarar för att förlorat skolarbete arbetas igen. Då planeringen för undervisningen är flexibel kan det ibland vara svårt att i förväg meddela vilka uppgifter som eleven ska göra, därför är det lämpligast att göra detta då eleven åter är i skolan.

Enligt 7 kap. 18 § skollagen får en elev som omfattas av skolplikten beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Du kan ansöka om ledighet för ditt barn genom att skriva och lämna ledighetsansökan (följ länken nedan). Blanketterna finns också i skolan för ditt barn att ta hem.

ansokan-om-ledighet-idekulla-skola

Filed under Ledighetsansökan | Comments Off

Make It Move

Posted on March 2nd, 2017

Här är information från Mot nya höjders hemsida. Följ länkarna så hittar du bloggarna från våra elevers olika projekt.

Vårens tema Make IT Move handlar om rörelse och hälsa. Precis som tidigare kommer vi att presentera utmaningar på temat som lärare och elever får arbeta med i skolorna. Ni kommer att få vara kreativa, nyfikna och uppfinningsrika, allt i sann Maker-anda.

Målet är fortfarande att öka barn och ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Digitala verktyg kommer givetvis att finnas kvar i utmaningarna. Lärare och elever som deltar i Mot nya höjder presenterar sitt arbete på en klassblogg med exempelvis filmklipp, foton, texter och reflektioner.

I vår kan vi stolt presentera Mot nya höjders nya ambassadör Carolina Klüft. Carolina har tävlat på elitnivå i friidrott och vunnit EM-, VM- och OS-guld. Dessutom är hon smålänning!

Under tidigare terminer har de lärare och elever som engagerat sig mest fått ta del av en terminsavslutning, så blir det även i år. 2015 fick eleverna besök av en astronaut, våren 2016 fick de besök av Tekniska museets Maker-buss och hösten 2016 fick de gå på en Höjdarkonsert med flera artister, bland andra Linda Bengtzing. Vad avslutningen av Make IT Move blir kan vi inte avslöja idag, men det kommer att vara en kombination av rörelse och hälsa, och naturvetenskap, teknik och matematik!

tinid8a.motnyahojder.com

tinid8b.motnyahojder.com

tinid7ab16.motnyahojder.com

tinid8ab16.motnyahojder.com

Filed under Mot nya höjder - projekt | Comments Off

Skolskjuts

Posted on September 7th, 2015

Det är kommunen som anordnar skolskjuts till de skolbarn som bor långt från skolan. Tingsryds kommun har vissa regler för hur långt bort man ska bo för att få skolskjuts. Om ditt barn behöver skolskjuts kan du ansöka om detta, information finns på kommunens hemsida. Där hittar du också de regler som kommunen har. Det är Barn-och utbildningsnämnden som samordnar skolskjutsarna i Tingsryds kommun. Kontaktperson är Yvonne Martinsson 0477-441 00 växel. Om du bor i en annan kommun än Tingsryds, måste du vända dig till din egen kommun.

Enligt skollagen behöver  kommunen inte anordna skolskjuts till elever som valt en annan skola än den kommunen anvisat, om det innebär organisatoriska och/eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

I de fall där elever på Idekulla skola får avslag från kommunen gällande skolskjuts, kommer skolan att i möjligaste mån ordna så att eleverna kan komma till och från skolan.

Idekulla skola kommer INTE att köra hem de elever (måndagar samt onsdagar) som har närmare än 4 km till skolan. Vi räknar närmaste väg, t ex cykelväg.

Mer information om skolskjutsar finns på skolverkets hemsida, skollagen samt Tingsryds kommuns hemsida.

Filed under Skolskjuts | Comments Off