• You are here: 
  • Home
  • Prao

Prao

Posted on May 10th, 2019

Eleverna ska göra 10 dagars praktik under skolår 8 och 9. Vi har under läsåret 2019/2020 valt att lägga denna prao för åk 9 på hösten och för åk på våren.

Det är viktigt att praon blir meningsfull och utvecklande för varje individ och därför uppmanar vi alla elever att själva söka sin specifika praoplats. Vi på skolan kommer att hjälpa till och guida. Eftersom praon numera är obligatorisk kommer skolan också att i ökande grad stötta och tillhandahålla praoplatser, vi kan dock inte garantera att dessa stämmer överens med varje enskild individs önskemål.

Åk 9 vecka 43 (21-25 oktober)

Åk 8 VT 2020 (återkommer med datum under HT 19)

De 2 blanketter som handledare, elev och vårdnadshavare behöver fylla i, delas ut i skolan.

Dessa blanketter ska vara inlämnade till Pia senast 4 oktober för åk 9.

Filed under Prao |

Comments are closed.