• You are here: 
  • Home
  • Specialpedagogik

Specialpedagogik

Posted on November 27th, 2012

Det är viktigt för oss på Idekulla Skola att varje elev ges förutsättningar att nå målen i skolans ämnen. Idekulla Skola arbetar för att eleverna ska gå i mindre klasser och därmed få större möjligheter att utveckla sin kunskap under skoltid. Ibland kanske det ändå är svårt att nå målen i något ämne och då har eleven rätt till olika former av stödundervisning. Varje elev har individuella behov och därför är varje stödåtgärd individuellt anspassad för individen. Behovet av stöd och stödåtgärder utarbetas i samarbete med elev, vårdnadshavare, undervisande lärare, specialpedagogiskt erfaren personal samt rektor.

Om du har frågor angående särskilt stöd kan du vända dig till ansvarig:

Pia Kareld

0459-38028/0734615808

pia@idekulla.se

Filed under Elevhälsa |

Comments are closed.