• You are here: 
  • Home
  • Studie-och yrkesvägledning

Studie-och yrkesvägledning

Posted on August 27th, 2018

Under grundskolans senare del står eleverna inför stora beslut angående sin framtid. Det är viktigt att alla elever och vårdnadshavare har tillgång till information om vilka val och möjligheter som finns, när man ska välja gymnasieutbildning. Idekulla Skola ger eleverna möjlighet att gå ut i det praktiska arbetslivet (prao, se nedan) för att skapa sig kunskap om vad ett yrke innebär. Vi erbjuder också elever och vårdnadshavare information om gymnasiet och gymnasievalet.

Filed under SYV |

Comments are closed.