• You are here: 
  • Home
  • Praktisk Arbetslivserfarenhet

Praktisk Arbetslivserfarenhet

Posted on August 16th, 2018

Idekulla Skola erbjuder eleverna att en gång varje läsår få prova på ett yrke (prao). Praktisk arbetslivsorientering är en viktig del i elevernas utbildning och ett sätt att nå en del av skolans mål.

Skolans övergripande målsättning är att alla elever ska få tillfälle att lära sig så mycket som möjligt utifrån vars och ens förutsättningar och förmågor.  I skolans mål ingår att:

eleverna förstår att lärande sker hela livet, i och utanför skolan,

eleverna utvecklar sin kompetens att uttrycka sig effektivt muntligt och skriftligt med olika syften och i olika sammanhang,

eleverna utvecklar kunskap om samhället och sig själva som en del i samhället,

eleverna får kunskap om olika yrken och samhällsfunktioner och stöd i sitt framtida studie- och yrkesval.

Om du har frågor när det gäller prao, kan du kontakta ansvarig:

Pia Kareld (0459-38028 eller pia@idekulla.se)

Filed under SYV |

Comments are closed.