• You are here: 
  • Home
  • 2021 April

Gymnasievalet

Posted on April 5th, 2021

OBS!  p g a Covid-19 kan datum för skolornas öppna hus komma att ändras. Gå in på respektive skolas hemsida för mer information.

Eleverna har gjort sitt gymnasieval i februari 2021. De fick i januari sina inloggningar för att ansöka till gymnasieskolan. Det är viktigt att man behåller detta dokument, då det behövs bland annat för att besvara sina antagningsbesked.

Elever boende i Tingsryd/Älmhults kommuner söker via Länk till gymnasium Kronoberg och elever som är bosatta i Blekinge söker via Länk till Skanegy

Tidsplan för val till gymnasiet 2021

15/1-15/2 Ansökningsperiod (ansökningswebben är öppen).

15 april Preliminär antagning presenteras på webben. Om du söker en friskola eller skola utanför sin kommun, kan beskedet komma t ex via post.

25 april- 15 maj Omvalsperiod (kontakta Pia för omval)

1 juli Slutlig antagning presenteras på webben.

23 juli sista svarsdag på antagningsbesked för Blekinge.

31 juli Sista svarsdag på antagningsbeskeden för Tingsryds kommun/Kronoberg.

(6 augusti - 15 september reservantagningsperiod för Blekinge)

(5 augusti - 31 augusti reservantagningsperiod för Kronoberg)

OBS!

Om man söker skolor utanför samverkansområdena kan dessa datum vara olika. Det är då viktigt att du går in på den kommunens eller skolans hemsida och undersöker vilka datum som gäller för dig.

Filed under SYV | Comments Off

Utvecklingssamtal (utvecklingskväll) omdömen

Posted on April 1st, 2021

Idekulla Skola erbjuder varje elev och dess vårdnadshavare två utvecklingssamtal (utvecklingskväll) per läsår. Samtalen föregås av att elevens skriftliga omdöme skickas hem till elev och vårdnadshavare. Under utvecklingssamtalet diskuteras elevens kunskapsutveckling och skolsituation.

Under hösten kommer eleverna att få skriftliga omdömen, som visar hur de ligger till kunskapsmässigt i förhållande till läroplanens mål. Dessa omdömen är också en grund för de samtal vårdnadshavare och elever erbjuds ha med sina lärare.

Här nedan kan ni se när omdömena planeras att lämnas ut till eleverna och när utvecklingskvällarna är inplanerade. Under dessa kvällar finns samtliga undervisande lärare (samt rektor och skolhälsovård) tillgängliga för frågor och samtal om elevens kunskapsutveckling. Tänk på att om du önskar ytterligare samtal eller dylikt, kontakta ditt barns mentor.) Om ni skulle ha förhinder, går det ofta bra att komma på någon av de andra inplanerade kvällarna.

Utvecklingskvällar: Vi kan tyvärr inte genomföra våra utvecklingskvällar läsåret 2020/2021.

Omdömena kommer att skickas hem via ScholLink till samtliga elever och deras vårdnadshavare. Elev och vårdnadshavare tar sedan kontakt med mentor för att planera in ett önskat samtal med berörd lärare. Det är alltså viktigt att ni tillsammans går igenom omdömena och skriver ned de frågeställningar ni har, så att det blir ett produktivt möte med den eller de berörda lärarna.

Årskurs 9: vecka 13

Årskurs 8: vecka 14

Årskurs 7: vecka 15

Filed under Utvecklingssamtal Omdömen | Comments Off