• You are here: 
  • Home
  • 2021 April

Nationella Prov åk 9

Posted on April 11th, 2021

Skolverket har ställt in vårens nationella prov 2021.

Eleverna kommer dock att under våren göra liknande prov för att få möjlighet att visa sina kunskaper.

Under vårterminen kommer skriftliga prov att genomföras enligt följande:

Vecka 11 (tisdag och torsdag) Svenska

Vecka 12 (onsdag) NO-ämne

Vecka 15 (tisdag och torsdag) Engelska

Vecka 18 (onsdag och fredag) Matematik

Vecka 20 (lektionstid) moderna språk

Nationella Prov läsåret 2021/2022

De muntliga nationella proven i svenska, engelska och matematik genomförs under HT 21 (vecka 45-49) Exakta veckor och dagar kommer att meddelas i höst.

Utöver dessa redan satta provdatum kommer laborationer och prov i de moderna språken att tillkomma.

Svenska vecka 12 (tisdag 22/3 och torsdag 24/3)

NO vecka 14 (onsdag 6/4)

Engelska vecka 17 (tisdag 26/4 och torsdag 28/4)

SO vecka 18 (tisdag 3/5 och torsdag 5/5)

Matematik vecka 19 (onsdagen 11/5 samt fredagen den 13/5)

Filed under Nationella Prov åk 9 | Comments Off

Skolskjuts

Posted on April 10th, 2021

Det är kommunen som anordnar skolskjuts till de skolbarn som bor långt från skolan. Tingsryds kommun har vissa regler för hur långt bort man ska bo för att få skolskjuts. Om ditt barn behöver skolskjuts kan du ansöka om detta, information finns på kommunens hemsida. Där hittar du också de regler som kommunen har. Det är Barn-och utbildningsnämnden som samordnar skolskjutsarna i Tingsryds kommun, telefonnummer dit är 0477-441 00 växel. Om du bor i en annan kommun än Tingsryds, måste du vända dig till din egen kommun.

Enligt skollagen behöver  kommunen inte anordna skolskjuts till elever som valt en annan skola än den kommunen anvisat, om det innebär organisatoriska och/eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

I de fall där elever på Idekulla skola får avslag från kommunen gällande skolskjuts, kommer skolan att försöka hjälpa till att ordna så att eleverna kan komma till och från skolan.

Idekulla skola kommer inte att köra hem de elever (måndagar samt onsdagar) som har närmare än 4 km till skolan. Vi räknar närmaste väg, t ex cykelväg.

Mer information om skolskjutsar finns på skolverkets hemsida, skollagen samt Tingsryds kommuns hemsida.

Skollagens skrivning om skolskjuts:

Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.”

Källa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800#K3

Filed under Skolskjuts | Comments Off

Elevhälsa

Posted on April 10th, 2021

Vår skolsköterska/kurator Gullvi Garnegård finns på skolan följande tider:

Måndagar 9.00-14.00

Torsdagar 9.00-14.00

Onsdagar 9.00-14.00

Ni kan nå henne via telefon eller mail:

Telefon : 0738164594

Mail: gullvi@idekulla.se

Filed under Elevhälsa | Comments Off

Specialpedagogik

Posted on April 10th, 2021

Det är viktigt för oss på Idekulla Skola att varje elev ges förutsättningar att nå målen i skolans ämnen. Idekulla Skola arbetar för att eleverna ska gå i mindre klasser och därmed få större möjligheter att utveckla sin kunskap under skoltid. Ibland kanske det ändå är svårt att nå målen i något ämne och då har eleven rätt till olika former av stödundervisning. Varje elev har individuella behov och därför är varje stödåtgärd individuellt anspassad för individen. Behovet av stöd och stödåtgärder utarbetas i samarbete med elev, vårdnadshavare, undervisande lärare, specialpedagogiskt erfaren personal samt rektor.

Om du har frågor angående särskilt stöd kan du vända dig till ansvarig:

Pia Kareld

0734615808

pia@idekulla.se

Filed under Elevhälsa | Comments Off

Kontakt

Posted on April 10th, 2021

Om ni vill ha tag på Pia, når ni mig via mejl eller telefon. Det är viktigt att ni talar in ett meddelande på telefonsvararen om jag inte svarar, så att jag kan nå er.

Mejl: pia@idekulla.se

Telefon: 0734615808

Mattias Kareld finns tillgänglig:

Mejl: mattias@idekulla.se

Telefon: 0702036211

Filed under Kontakt | Comments Off

Ledighetsansökan

Posted on April 10th, 2021

Ditt barn kan vara ledigt från skolan (se nedan hur du ansöker) men det är viktigt att ni beaktar skollagen (nedan) och att ni är medvetna om att barnet missar lektioner, genomgångar, ev prov och social samvaro under tiden det är ledigt.

När ni önskar era barn ledigt under något längre tid, är det viktigt att ni är medvetna om att ni som vårdnadshavare samt ert barn tillsammans ansvarar för att förlorat skolarbete arbetas igen. Då planeringen för undervisningen är flexibel kan det ibland vara svårt att i förväg meddela vilka uppgifter som eleven ska göra, därför är det lämpligast att göra detta då eleven åter är i skolan. Det är viktigt att du som elev söker upp dina lärare för att få information om vad du behöver arbeta med.

Enligt 7 kap. 18 § skollagen får en elev som omfattas av skolplikten beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

I tider av Covid-19 smittspridning är det viktigt att om ni ska resa tar reda på exakt vad som gäller vid resor. Detta gör ni enklast via Internet på folkhälsomyndighetens hemsida, följ länken nedan.

Vad gäller vid resor

Du kan ansöka om ledighet för ditt barn genom att skriva och lämna ledighetsansökan (följ länken nedan). Denna blankett gäller för längre ledigheter.

Kortare ledigheter ansöks om direkt i SchoolLink-appen.

ansokan-om-ledighet-idekulla-skola

Filed under Ledighetsansökan | Comments Off

Frukost

Posted on April 10th, 2021

Om eleverna önskar köpa dricka och fralla kan de göra detta under frukostrasten 9.30-9.50 på Hotellet i matsalen.

Filed under Frukost | Comments Off

Läsårstider 2020/2021

Posted on April 10th, 2021

Vårterminen 2021

Vårterminen startar måndag 11/1

Sportlov vecka 8

Påsklov vecka 14

Lovdag onsdag 12/5

Lovdag fredag 14/5

Läsårsavslutning fredag 11/6 (Åk 9 torsdag kväll 10/6)

Höstterminen 2021

Höstterminen börjar måndagen den 16 augusti.

Läslov/höstlov vecka 44 (1-5 november)

Terminsavslutning tisdagen den 21/12

Vårterminen 2022

Terminstart onsdagen den 12/1

Sportlov vecka 8

Påsklov 11-18/4 (vecka 15)

Lovdagar 25/5 samt 27/5

Läsårsavslutning 10/6

Filed under Läsårstider | Comments Off

Corona-information

Posted on April 10th, 2021

Vi på Idekulla skola följer de rekommendationer och direktiv som kommer ifrån svenska myndigheter, såsom Folkhälsomyndigheten, Skolverket med flera, gällande spridningen av corona-viruset.

För närvarande gäller att man ska vara noga med att tvätta händer samt att om man har förkylningssymptom så ska man hålla sig hemma allt för att minska risken för smittspridning.

Länk till Fohm råd och restriktioner

Filed under Aktuellt | Comments Off

Kontakt

Posted on April 8th, 2021

Skolhuvudman

Idekulla Skola HB

Rektor

Pia Kareld

Telefon: 0734615808

Mail: pia@idekulla.se

Skolhälsovård

Gullvi Garnegård (skolsköterska)

Telefon: 0738164594

Mail: gullvi@idekulla.se

Telefon och besökstid: måndag, onsdagar samt torsdag 9.00-14.00

Huvudansvarig skolhälsovård: Pia Kareld

Studie-och yrkesvägledare

Huvudansvarig: Pia Kareld

Lärare

Samtliga lärare nås under skoltid via Ms SchoolLink.  Du kan också maila dem:

Karin Andersson (no/tk/ma) karin@idekulla.se

Veronica Bengtsson (no/tk/ma) veronika@idekulla.se

Ida Sofia Göransson (bild/slöjd) Idasofia@idekulla.se

Mariana Ingströmer-Gamboa (spanska/franska) mariana@idekulla.se

Brittany Ingströmer (spanska) Brittany@idekulla.se

Solveig Woods (idrott och hälsa) solly@idekulla.se

Mattias Kareld (sv/eng/so) mattias@idekulla.se

Pia Kareld (rektor/so) pia@idekulla.se

Sabine Stumpf (tyska/resurs) sabine@idekulla.se

Sofia Ihlström (sv/eng/hkk) sofia@idekulla.se

Robert Augustsson (en/mu/sl) robert@idekulla.se

Mentorer:

Årskurs 8 - Robert Augustsson, Ida Sofia Göransson

Årskurs 9 - Sofia Ihlström, Mattias Kareld

Årskurs 7 - Karin Andersson, Veronica Bengtsson

Filed under Kontakt | Comments Off