• You are here: 
  • Home
  • 2020 September 1

Nationella Prov åk 9 Läsåret 2020/2021

Posted on September 1st, 2020

Muntliga nationella prov kommer att genomföras under HT 2020 i svenska, engelska och matematik.

Engelska: vecka 47

Matematik: vecka 48

Svenska: vecka 49

Under vårterminen kommer de skriftliga nationella proven att genomföras enligt följande:

Vecka 11 (tisdag och torsdag) Svenska

Vecka 12 (onsdag) NO-ämne (vilket ämne det blir får vi veta under våren)

Vecka 15 (tisdag och torsdag) Engelska

Vecka 17 (tisdag och torsdag) SO-ämne (vilket ämne det blir får vi veta under våren)

Vecka 18 (onsdag och fredag) Matematik

Vecka 20 (lektionstid) moderna språk

Filed under Nationella Prov åk 9 | Comments Off

Lovskola 2019/20

Posted on September 1st, 2020

Idekulla skola erbjuder elever som inte uppnår kunskapsmålen, inte når behörighet till gymnasieskolans nationella program, lovskola i samband med att eleven går ut grundskolans åk 9, sk lovskola/sommarskola. Detta erbjudande är en möjlighet för eleven att uppnå  kunskapsmålen (E) och därmed också få behörighet att söka gymnasiet. Denna lovskola hålls i direkt anslutning till läsårsavslutningen 2021.

Det är ett erbjudande som vårdnadshavare och elev behöver ta aktiv ställning till och anta eller avböja. Erbjudandet gäller för elever som går ut åk 9 och inte uppnår målen för E i ett eller flera ämnen. Om man antar erbjudandet innebär det att man deltar (obligatoriskt) vid samtliga tillfällen (50 timmar) eller tills dess att undervisande lärare bedömer att eleven uppnår kunskapsmålen.

Idekulla skola erbjuder frivillig lovskola under hela läsåret varje onsdag mellan 15.00-16.30. Samtliga elever på skolan är välkomna att delta och förbättra sina kunskaper inom skolans ämnen.

Filed under Lovskola | Comments Off

Provschema HT 2020

Posted on September 1st, 2020

Provschemat ligger fast (med reservation för felskrivningar och andra ändringar som genomförs gemensamt med elevgrupper).

OBS! Detta schema gäller inte skriftliga läxförhör, oförberedda prov/diagnoser eller inlämningsuppgifter.

Vecka

7

8

9

34

35

36

37

Biologi

38

SO

SO

SO

39

EN

Ma

Ma

40

Ma

Ekologi

EN

Språkval

41

Språkval

EN

Språkval

42

Bi

43

SO

SO

SO

45

Ma

46

Kemi

Fysik, Ma

47

EN

Nationellt Eng

48

Ma

Nationellt Ma

49

Fysik

EN

Nationellt Sv

50

SO

MA ,Fy

NO

51

Filed under Provschema | Comments Off

Läxschema

Posted on September 1st, 2020

Eleverna kan ha max 2 läxor/dag. Det är inte alltid eleverna har läxor i de ämnen som finns uppsatta på schemat och därmed kan också mindre ämnen lägga in läxor. Lärarna ger som regel läxorna i god tid , t ex en vecka tidigare.

(Måndag)

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

7:1

NO

EN

SPV, MA

SV

7:2

NO

EN

SPV, MA

SV

8:1

NO

MA, EN

SPV,

SV, SO

8:2

NO

MA, EN

SPV,

SV, SO

9A

SO

NO, EN

SPV, HKK

MA, SV

9B

SO

NO, EN

SPV, HKK

MA, SV

Filed under Läxschema | Comments Off

Gymnasievalet

Posted on September 1st, 2020

Här finns datumen för de olika gymnasieskolornas Öppet Hus under hösten. Gå gärna in på gymnasium.kronoberg.se och/eller skånegy.se där det finns mycket information om program och skolor. Besök också gärna skolornas egna hemsidor!

Nordenberg, Olofström: 2/11

Vägga, Karlshamn: 25/11

Karlshamns Fria Läroverk: 10/12

Växjö, kommunala gymnasieskolor: 17/10

Eleverna kommer att göra sitt gymnasieval i februari 2021. De kommer i januari att få sina inloggningar för sökprocessen.

Elever boende i Tingsryd/Älmhults kommuner söker via gymnasium.kronoberg och elever som är bosatta i Blekinge söker via skanegy.

Preliminär Tidsplan för val till gymnasiet 2021 (exakta datum kommer senare)

15/1-15/2 Ansökningsperiod (ansökningswebben är öppen).

april Preliminär antagning presenteras på webben.

april-maj Omvalsperiod (kontakta Pia).

juli Slutlig antagning presenteras på webben.

juli Sista svarsdag på antagningsbeskeden.

Filed under SYV | Comments Off

Utvecklingssamtal (utvecklingskväll) omdömen

Posted on September 1st, 2020

Idekulla Skola erbjuder varje elev och dess vårdnadshavare två utvecklingssamtal (utvecklingskväll) per läsår. Samtalen föregås av att elevens skriftliga omdöme skickas hem till elev och vårdnadshavare. Under utvecklingssamtalet diskuteras elevens kunskapsutveckling och skolsituation.

Under hösten kommer eleverna att få skriftliga omdömen, som visar hur de ligger till kunskapsmässigt i förhållande till läroplanens mål. Dessa omdömen är också en grund för de samtal vårdnadshavare och elever erbjuds ha med sina lärare.

Här nedan kan ni se när omdömena planeras att lämnas ut till eleverna och när utvecklingskvällarna är inplanerade. Under dessa kvällar finns samtliga undervisande lärare (samt rektor och skolhälsovård) tillgängliga för frågor och samtal om elevens kunskapsutveckling. Tänk på att om du önskar ytterligare samtal eller dylikt, kontakta ditt barns mentor.) Om ni skulle ha förhinder, går det ofta bra att komma på någon av de andra inplanerade kvällarna.

Tider för utlämning av omdömen:

Åk 9: vecka 41

Åk 8 : vecka 42

Åk 7: vecka 43

Utvecklingskvällar: I nuläget ser det ut som om våra utvecklingskvällar blir inställda och att vi återgår till “vanliga” utvecklingssamtal för de som är intresserade.

Årskurs 9:

Årskurs 8:

Årskurs 7:

Filed under Utvecklingssamtal Omdömen | Comments Off