• You are here: 
  • Home
  • 2020 January 17

Läsårstider VT 2020

Posted on January 17th, 2020

Vårterminen 2020

Vårterminen 2020 startar torsdagen den 9/1

Sportlov vecka 8

Påsklov vecka 15

Lovdag onsdagen den 20/5

Lovdag fredagen den 22/5

Läsåret avslutas torsdagen den 11/6

Höstterminen 2020

Läsåret startar onsdagen den 19/8

Höstlov vecka 44

Höstterminen avslutas fredagen den 18/12

Vårterminen 2021

Vårterminen startar måndag 11/1

Sportlov vecka 8

Påsklov vecka 14

Lovdag onsdag 12/5

Lovdag fredag 14/5

Läsårsavslutning torsdag 10/6 kvällstid (komp ledigt fredag 11/6)

Filed under Läsårstider | Comments Off

Utvecklingssamtal (utvecklingskväll) omdömen

Posted on January 17th, 2020

Idekulla Skola erbjuder varje elev och dess vårdnadshavare två utvecklingssamtal (utvecklingskväll) per läsår. Samtalen föregås av att elevens skriftliga omdöme skickas hem till elev och vårdnadshavare. Under utvecklingssamtalet diskuteras elevens kunskapsutveckling och skolsituation.

Under våren 2020 kommer eleverna att få skriftliga omdömen, som visar hur de ligger till kunskapsmässigt i förhållande till läroplanens mål. Dessa omdömen är också en grund för de samtal vårdnadshavare och elever erbjuds ha med sina lärare.

Här nedan kan ni se när omdömena planeras att lämnas ut till eleverna och när utvecklingskvällarna är inplanerade. Under dessa kvällar finns samtliga undervisande lärare (samt rektor och skolhälsovård) tillgängliga för frågor och samtal om elevens kunskapsutveckling. Tänk på att om du önskar ytterligare samtal eller dylikt, kontakta ditt barns mentor.) Om ni skulle ha förhinder, går det ofta bra att komma på någon av de andra inplanerade kvällarna.

Tider för utlämning av omdömen:

Åk 7  : måndag vecka 13

Åk 8 : slutet av vecka 13

Åk 9: måndag vecka

Utvecklingskvällar: (Observera tiden kl. 16.00-20.00)

Årskurs 9: kontakta mentor för samtal t ex via mobilskola

Årskurs 8: torsdagen den 26/3 (vecka 13)

Årskurs 7: tisdagen den 31/3 (vecka 14)

Plats: Bikupan

Filed under Utvecklingssamtal Omdömen | Comments Off

Provschema VT 2020

Posted on January 17th, 2020

Provschemat ligger fast (med reservation för felskrivningar).

Det kan hända att ett ämne ändras, t ex ett av NO eller SO ämnena men proven ligger fast.

OBS! Detta schema gäller inte skriftliga läxförhör, oförberedda prov/diagnoser eller inlämningsuppgifter.

Provschema kommer att publiceras så fort det är klart.

Filed under Provschema | Comments Off

Skriftliga omdömen samt betyg

Posted on January 17th, 2020

Varje lärare dokumenterar den enskilda elevens utveckling kontinuerligt. Två gånger per läsår formuleras denna dokumentation och bedömning skriftligt i ett dokument, vilket heter skriftligt omdöme. Dessa skriftliga omdömen skickas hem till berörda elever och vårdnadshavare och är underlag för utvecklingssamtal och betyg.

Betyg sätts i en femgradig skala, där betygen A-E är godkända betyg. Betyget F innebär att eleven inte är godkänd. Betyg sätts vid varje termins slut. I slutet av grundskolan sätts ett slutbetyg.

Om du vill veta mer om betyg och bedömning kan du klicka på länken nedan.

http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/betyg

Tider för utvecklingskvällar och skriftliga omdömen, hittar du under fliken “utvecklingssamtal omdömen”.

Filed under Betyg/skriftliga omdömen | Comments Off

Gymnasieskolans Öppet Hus HT 19

Posted on January 17th, 2020

Här finns datumen för de olika gymnasieskolornas Öppet Hus under hösten. Gå gärna in på gymnasium.kronoberg.se och/eller skånegy.se där det finns mycket information om program och skolor. Besök också gärna skolornas egna hemsidor!

Eleverna kommer att göra sitt gymnasieval i februari 2020. De kommer i januari att få sina inloggningar för sökprocessen.

Elever boende i Tingsryd/Älmhults kommuner söker via gymnasium.kronoberg och elever som är bosatta i Blekinge söker via skanegy.

Eleverna har i veckan ( vecka 3) fått sina inloggningsuppgifter inför ansökan till gymnasiet samt information skriftligt och muntligt om hur valet går till.

OBS!

Det är mycket viktigt att du som elev behåller din inloggning, då du kommer att behöva denna varje gång du går in i din ansökan och särskilt viktigt att du kan komma in och tacka ja/nej efter slutlig antagning i juli 2020.

Tidsplan för val till gymnasiet 2020

15/1-15/2 Ansökningsperiod (ansökningswebben är öppen).

15 april Preliminär antagning presenteras på webben.

25 april-15 maj Omvalsperiod (kontakta Pia).

1 juli Slutlig antagning presenteras på webben.

31 juli Sista svarsdag på antagningsbeskeden.

5 augusti-14 september Reservantagningsperiod.

Filed under SYV | Comments Off