• You are here: 
  • Home
  • 2020 January

Skriftliga omdömen samt betyg

Posted on January 17th, 2020

Varje lärare dokumenterar den enskilda elevens utveckling kontinuerligt. Två gånger per läsår formuleras denna dokumentation och bedömning skriftligt i ett dokument, vilket heter skriftligt omdöme. Dessa skriftliga omdömen skickas hem till berörda elever och vårdnadshavare och är underlag för utvecklingssamtal och betyg.

Betyg sätts i en femgradig skala, där betygen A-E är godkända betyg. Betyget F innebär att eleven inte är godkänd. Betyg sätts vid varje termins slut. I slutet av grundskolan sätts ett slutbetyg.

Om du vill veta mer om betyg och bedömning kan du klicka på länken nedan.

http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/betyg

Tider för utvecklingskvällar och skriftliga omdömen, hittar du under fliken “utvecklingssamtal omdömen”.

Filed under Betyg/skriftliga omdömen | Comments Off

Gymnasieskolans Öppet Hus HT 19

Posted on January 17th, 2020

Här finns datumen för de olika gymnasieskolornas Öppet Hus under hösten. Gå gärna in på gymnasium.kronoberg.se och/eller skånegy.se där det finns mycket information om program och skolor. Besök också gärna skolornas egna hemsidor!

Eleverna kommer att göra sitt gymnasieval i februari 2020. De kommer i januari att få sina inloggningar för sökprocessen.

Elever boende i Tingsryd/Älmhults kommuner söker via gymnasium.kronoberg och elever som är bosatta i Blekinge söker via skanegy.

Eleverna har i veckan ( vecka 3) fått sina inloggningsuppgifter inför ansökan till gymnasiet samt information skriftligt och muntligt om hur valet går till.

OBS!

Det är mycket viktigt att du som elev behåller din inloggning, då du kommer att behöva denna varje gång du går in i din ansökan och särskilt viktigt att du kan komma in och tacka ja/nej efter slutlig antagning i juli 2020.

Tidsplan för val till gymnasiet 2020

15/1-15/2 Ansökningsperiod (ansökningswebben är öppen).

15 april Preliminär antagning presenteras på webben.

25 april-15 maj Omvalsperiod (kontakta Pia).

1 juli Slutlig antagning presenteras på webben.

31 juli Sista svarsdag på antagningsbeskeden.

5 augusti-14 september Reservantagningsperiod.

Filed under SYV | Comments Off