• You are here: 
  • Home
  • Utvecklingssamtal Omdömen

Utvecklingssamtal (utvecklingskväll) omdömen

Posted on September 1st, 2020

Idekulla Skola erbjuder varje elev och dess vårdnadshavare två utvecklingssamtal (utvecklingskväll) per läsår. Samtalen föregås av att elevens skriftliga omdöme skickas hem till elev och vårdnadshavare. Under utvecklingssamtalet diskuteras elevens kunskapsutveckling och skolsituation.

Under hösten kommer eleverna att få skriftliga omdömen, som visar hur de ligger till kunskapsmässigt i förhållande till läroplanens mål. Dessa omdömen är också en grund för de samtal vårdnadshavare och elever erbjuds ha med sina lärare.

Här nedan kan ni se när omdömena planeras att lämnas ut till eleverna och när utvecklingskvällarna är inplanerade. Under dessa kvällar finns samtliga undervisande lärare (samt rektor och skolhälsovård) tillgängliga för frågor och samtal om elevens kunskapsutveckling. Tänk på att om du önskar ytterligare samtal eller dylikt, kontakta ditt barns mentor.) Om ni skulle ha förhinder, går det ofta bra att komma på någon av de andra inplanerade kvällarna.

Tider för utlämning av omdömen:

Åk 9: vecka 41

Åk 8 : vecka 42

Åk 7: vecka 43

Utvecklingskvällar: I nuläget ser det ut som om våra utvecklingskvällar blir inställda och att vi återgår till “vanliga” utvecklingssamtal för de som är intresserade.

Årskurs 9:

Årskurs 8:

Årskurs 7:

Filed under Utvecklingssamtal Omdömen | Comments Off