• You are here: 
  • Home
  • Provschema

Provschema HT 2020

Posted on September 1st, 2020

Provschemat ligger fast (med reservation för felskrivningar och andra ändringar som genomförs gemensamt med elevgrupper).

OBS! Detta schema gäller inte skriftliga läxförhör, oförberedda prov/diagnoser eller inlämningsuppgifter.

Vecka

7

8

9

34

35

36

37

Biologi

38

SO

SO

SO

39

EN

Ma

Ma

40

Ma

Ekologi

EN

Språkval

41

Språkval

EN

Språkval

42

Bi

43

45

Ma

46

Kemi

Fysik, Ma

47

EN

Nationellt Eng

48

Ma

Nationellt Ma

49

Fysik

EN

Nationellt Sv

50

MA ,Fy

NO

51

Filed under Provschema | Comments Off