• You are here: 
  • Home
  • Provschema

Provschema

Posted on January 8th, 2019

Provschemat gäller för VT 2019

Provschemat ligger fast (med reservation för felskrivningar).

Det kan hända att ett ämne ändras, t ex ett av NO eller SO ämnena men proven ligger fast.

OBS! Detta schema gäller inte skriftliga läxförhör, oförberedda prov/diagnoser eller inlämningsuppgifter.

Vecka

7A

7B

8A

8B

9A

9B

2

3

4

Sv

Sv

5

Re

Re

Re

Re

6

Eng

Eng

Bi

Bi

7

Eng

Eng

Ma

Sh

Ma

Sh

Ma

Ma

9

Ge

Ge

Ge

Ge

10

Fy

Ma

Fy

Ma

Fy/ Ke

Eng

Fy/ Ke

Eng

11

NP SV

NP SV

12

SPV

Eng

SPV

Eng

Fy

Fy

Re

SPV

Re

SPV

13

Sh

Sh

SPV

Eng

SPV

Eng

SH

SH

14

Ma

Ge

Ma

Ge

NP NO

NP NO

15

Ma

Ma

Hi

Hi

NP EN

NP EN

17

Ke

Ke

Ke

Ke

Re

Re

18

19

Re

Re

Prao

Prao

NP SO

NP SO

20

Ge

Ge

Re

Re

NP MA

NP MA

21

Eng

SV

Eng

SV

Ma

SV

Ma

SV

NP SPV

Ge

NP SPV

Ge

22

Ma

Ma

Biologi

Sh

Biologi

Sh

No

No

23

Bi

Bi

24

Filed under Provschema | Comments Off