• You are here: 
  • Home
  • Provschema

Provschema HT 2019

Posted on September 2nd, 2019

Provschemat ligger fast (med reservation för felskrivningar).

Det kan hända att ett ämne ändras, t ex ett av NO eller SO ämnena men proven ligger fast.

OBS! Detta schema gäller inte skriftliga läxförhör, oförberedda prov/diagnoser eller inlämningsuppgifter.

Vecka

7

8

9

34

35

36

37

Ke

38

BI

SPV

39

ENG

Ma

SV

Ma

kemi

40

SO

SPV

ENG

ENG

SO

41

Ma

SO

42

Bi

SPV

Ke

Bi

43

Prao

45

MA

46

ENG

ENG

Ma, SO

47

SO

SO

NP EN

48

NP MA

49

MA

SV

NP SV

50

Fy

MA ,Fy

NO MA

51

Filed under Provschema | Comments Off