• You are here: 
  • Home
  • Personuppgifter

Personuppgifter

Posted on May 25th, 2018

Insamling och behandling av personuppgifter

Vi samlar bara in och behandlar personuppgifter som är relevanta för de angivna ändamålen med de register som förs.
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, ditt personnummer, din adress samt ditt telefonnummer och ibland e-postadress.
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster som skolan utför. Vissa personuppgifter kan vara obligatoriska att behandla, t ex för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter med anledning av den obligatoriska grundskoleutbildningen, eller för att kunna tillhandahålla en tjänst eller fullgöra en annan begäran från dig.
Vi förmedlar i huvudsak personuppgifter till de myndigheter som kräver informationen, såsom skolinspektion, skolverk och statistiska centralbyrån. Det kan också förekomma att information måste lämnas till andra myndigheter i enlighet med lagar exempelvis skollagen. I samband med ansökan och övergång till gymnasiet förmedlas också nödvändiga uppgifter.

Vid frågor etc kontakta Pia Kareld. (pia@idekulla.se)

Filed under Personuppgifter | Comments Off