• You are here: 
  • Home
  • Lovskola

Lovskola 2018/2019

Posted on January 14th, 2019

Idekulla skola erbjuder elever som inte uppnår kunskapsmålen i ett eller flera ämnen extra skola under vissa lov och lovdagar, sk lovskola 50 timmar. Detta erbjudande är en möjlighet för eleven att uppnå  kunskapsmålen (E) och därmed också få behörighet att söka gymnasiet.

Det är ett erbjudande som vårdnadshavare och elev behöver ta aktiv ställning till och anta eller avböja. Erbjudandet gäller för elever som går i åk 9 samt de elever som avslutar åk 8 under vårterminen och inte uppnår målen för E i ett eller flera ämnen. Om man antar erbjudandet innebär det att man deltar (obligatoriskt) vid samtliga tillfällen eller tills dess att undervisande lärare bedömer att eleven uppnår kunskapsmålen.

Undervisningstid (inkl lunch och raster): 8.30-16.15. Skollunch serveras samt möjlighet att köpa frukost dock ingår inte skolskjuts.

Elever som inte uppnår eller riskerar att inte uppnå kunskapsmålen, får ett skriftligt erbjudande med sig hem. Vårdnadshavare och barn fyller i och skriver under om deltagande eller inte. Blanketten ska sedan återlämnas till rektor senast det datum som blanketten anger. Detta gäller oavsett om man tackat ja eller avböjt erbjudandet.

Lovskola för åk 9 våren 2019

Sportlov: måndagen den 18/2 8.30-16.15

Påsklov: måndagen den 15/4 8.30-16.15

Filed under Lovskola | Comments Off