• You are here: 
  • Home
  • Regelbunden tillsyn

Information från skolinspektionen

Posted on March 5th, 2017

Skolinspektionens uppdrag är att granska skolorna i Sverige och detta görs på regelbunden bas (regelbunden tillsyn). Samtliga friskolor i Sverige får besök av Skolinspektionen och så också Idekulla Skola.

I vår är det dags för en av dessa granskningar, sk regelbunden tillsyn. Detta innebär att Skolinspektionen förutom att de grundligt går igenom skolans dokumentation,  också kommer att besöka skolan och träffa och prata med huvudman, rektor, lärare, elever och eventuellt vårdnadshavare.

Inför detta besök finns ett informationsbrev till vårdnadshavare. Om ni följer länken nedan kan ni ta del av vad Skolinspektionen vill delge vårdnadshavare.

informationsbrev-till-vardnadshavare-om-skolinspektionens-tillsyn

Filed under Regelbunden tillsyn | Comments Off