• You are here: 
  • Home
  • Omdömen Betyg Samtal

Utvecklingssamtal

Posted on January 19th, 2019

Idekulla Skola erbjuder varje elev och dess vårdnadshavare två utvecklingssamtal (utvecklingskväll) per läsår. Samtalen föregås av att elevens skriftliga omdöme skickas hem till elev och målsman. Under utvecklingssamtalet diskuteras elevens kunskapsutveckling och skolsituation.

Om du som elev eller vårdnadshavare önskar fler samtal under terminen ska du kontakta mentor för att boka en tid.

Filed under Omdömen Betyg Samtal | Comments Off

Skriftliga omdömen samt betyg

Posted on January 19th, 2019

Varje lärare dokumenterar den enskilda elevens utveckling kontinuerligt. Två gånger per läsår formuleras denna dokumentation och bedömning skriftligt i ett dokument, vilket heter skriftligt omdöme. Dessa skriftliga omdömen skickas hem till berörda elever och målsmän och är underlag för utvecklingssamtal och betyg.

Betyg sätts i en femgradig skala, där betygen A-E är godkända betyg. Betyget F innebär att eleven inte är godkänd. Betyg sätts vid varje termins slut. I slutet av grundskolan sätts ett slutbetyg.

Om du vill veta mer om betyg och bedömning kan du klicka på länken nedan.

http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/betyg

Filed under Omdömen Betyg Samtal | Comments Off

Datum för samtal och omdömen

Posted on January 7th, 2019

Under våren 2019 kommer eleverna att få skriftliga omdömen, som visar hur de ligger till kunskapsmässigt i förhållande till läroplanens mål. Dessa omdömen är också en grund för de samtal vårdnadshavare och elever erbjuds ha med sina lärare.

Här nedan kan ni se när omdömena planeras att lämnas ut till eleverna och när utvecklingskvällarna är inplanerade. Under dessa kvällar finns samtliga undervisande lärare (samt rektor och skolhälsovård) tillgängliga för frågor och samtal om elevens kunskapsutveckling. Tänk på att om du önskar ytterligare samtal eller dylikt, kontakta ditt barns mentor. Om ni skulle ha förhinder, går det ofta bra att komma på någon av de andra inplanerade kvällarna.

Tider för utlämning av omdömen:

Åk 7  vecka 15

Åk 8 vecka 14

Åk 9 vecka 13

Utvecklingskvällar: (Observera tiden kl. 16.00-20.00)

Årskurs 9 Kontakta mentor för bokning av samtal (margareta@idekulla.se eller robert@idekulla.se)

Årskurs 8 torsdagen den 4/4

Årskurs 7 torsdagen den 11/4

Plats: Bikupan

Filed under Omdömen Betyg Samtal | Comments Off