• You are here: 
  • Home
  • SYV

Gymnasievalet

Posted on April 5th, 2021

OBS!  p g a Covid-19 kan datum för skolornas öppna hus komma att ändras. Gå in på respektive skolas hemsida för mer information.

Eleverna har gjort sitt gymnasieval i februari 2021. De fick i januari sina inloggningar för att ansöka till gymnasieskolan. Det är viktigt att man behåller detta dokument, då det behövs bland annat för att besvara sina antagningsbesked.

Elever boende i Tingsryd/Älmhults kommuner söker via Länk till gymnasium Kronoberg och elever som är bosatta i Blekinge söker via Länk till Skanegy

Tidsplan för val till gymnasiet 2021

15/1-15/2 Ansökningsperiod (ansökningswebben är öppen).

15 april Preliminär antagning presenteras på webben. Om du söker en friskola eller skola utanför sin kommun, kan beskedet komma t ex via post.

25 april- 15 maj Omvalsperiod (kontakta Pia för omval)

1 juli Slutlig antagning presenteras på webben.

23 juli sista svarsdag på antagningsbesked för Blekinge.

31 juli Sista svarsdag på antagningsbeskeden för Tingsryds kommun/Kronoberg.

(6 augusti - 15 september reservantagningsperiod för Blekinge)

(5 augusti - 31 augusti reservantagningsperiod för Kronoberg)

OBS!

Om man söker skolor utanför samverkansområdena kan dessa datum vara olika. Det är då viktigt att du går in på den kommunens eller skolans hemsida och undersöker vilka datum som gäller för dig.

Filed under SYV | Comments Off

Studie-och yrkesvägledning

Posted on August 27th, 2018

Under grundskolans senare del står eleverna inför stora beslut angående sin framtid. Det är viktigt att alla elever och vårdnadshavare har tillgång till information om vilka val och möjligheter som finns, när man ska välja gymnasieutbildning. Idekulla Skola ger eleverna möjlighet att gå ut i det praktiska arbetslivet (prao, se nedan) för att skapa sig kunskap om vad ett yrke innebär. Vi erbjuder också elever och vårdnadshavare information om gymnasiet och gymnasievalet.

Filed under SYV | Comments Off

Praktisk Arbetslivserfarenhet

Posted on August 16th, 2018

Idekulla Skola erbjuder eleverna att en gång varje läsår få prova på ett yrke (prao). Praktisk arbetslivsorientering är en viktig del i elevernas utbildning och ett sätt att nå en del av skolans mål.

Skolans övergripande målsättning är att alla elever ska få tillfälle att lära sig så mycket som möjligt utifrån vars och ens förutsättningar och förmågor.  I skolans mål ingår att:

eleverna förstår att lärande sker hela livet, i och utanför skolan,

eleverna utvecklar sin kompetens att uttrycka sig effektivt muntligt och skriftligt med olika syften och i olika sammanhang,

eleverna utvecklar kunskap om samhället och sig själva som en del i samhället,

eleverna får kunskap om olika yrken och samhällsfunktioner och stöd i sitt framtida studie- och yrkesval.

Om du har frågor när det gäller prao, kan du kontakta ansvarig:

Pia Kareld (0459-38028 eller pia@idekulla.se)

Filed under SYV | Comments Off