• You are here: 
  • Home
  • SYV

Gymnasievalet

Posted on October 5th, 2020

Här finns datumen för de olika gymnasieskolornas Öppet Hus under hösten. Gå gärna in på gymnasium.kronoberg.se och/eller skånegy.se där det finns mycket information om program och skolor. Besök också gärna skolornas egna hemsidor!

OBS!  p g a Covid-19 kan dessa datum och utföranden komma att ändras! Gå in på respektive skolas hemsida för mer information.

Nordenberg, Olofström: 5/11

Vägga, Karlshamn: 25/11

Karlshamns Fria Läroverk: 10/12

Växjö, kommunala gymnasieskolor: 17/10 INSTÄLLT!

Eleverna kommer att göra sitt gymnasieval i februari 2021. De kommer i januari att få sina inloggningar för sökprocessen.

Elever boende i Tingsryd/Älmhults kommuner söker via gymnasium.kronoberg och elever som är bosatta i Blekinge söker via skanegy.

Preliminär Tidsplan för val till gymnasiet 2021 (exakta datum kommer senare)

15/1-15/2 Ansökningsperiod (ansökningswebben är öppen).

april Preliminär antagning presenteras på webben.

april-maj Omvalsperiod (kontakta Pia).

juli Slutlig antagning presenteras på webben.

juli Sista svarsdag på antagningsbeskeden.

Filed under SYV | Comments Off

Studie-och yrkesvägledning

Posted on August 27th, 2018

Under grundskolans senare del står eleverna inför stora beslut angående sin framtid. Det är viktigt att alla elever och vårdnadshavare har tillgång till information om vilka val och möjligheter som finns, när man ska välja gymnasieutbildning. Idekulla Skola ger eleverna möjlighet att gå ut i det praktiska arbetslivet (prao, se nedan) för att skapa sig kunskap om vad ett yrke innebär. Vi erbjuder också elever och vårdnadshavare information om gymnasiet och gymnasievalet.

Filed under SYV | Comments Off

Praktisk Arbetslivserfarenhet

Posted on August 16th, 2018

Idekulla Skola erbjuder eleverna att en gång varje läsår få prova på ett yrke (prao). Praktisk arbetslivsorientering är en viktig del i elevernas utbildning och ett sätt att nå en del av skolans mål.

Skolans övergripande målsättning är att alla elever ska få tillfälle att lära sig så mycket som möjligt utifrån vars och ens förutsättningar och förmågor.  I skolans mål ingår att:

eleverna förstår att lärande sker hela livet, i och utanför skolan,

eleverna utvecklar sin kompetens att uttrycka sig effektivt muntligt och skriftligt med olika syften och i olika sammanhang,

eleverna utvecklar kunskap om samhället och sig själva som en del i samhället,

eleverna får kunskap om olika yrken och samhällsfunktioner och stöd i sitt framtida studie- och yrkesval.

Om du har frågor när det gäller prao, kan du kontakta ansvarig:

Pia Kareld (0459-38028 eller pia@idekulla.se)

Filed under SYV | Comments Off