• You are here: 
  • Home
  • Nationella Prov åk 9

Nationella Prov åk 9 Läsåret 2020/2021

Posted on September 1st, 2020

Muntliga nationella prov kommer att genomföras under HT 2020 i svenska, engelska och matematik.

Engelska: vecka 47

Matematik: vecka 48

Svenska: vecka 49

Under vårterminen kommer de skriftliga nationella proven att genomföras enligt följande:

Vecka 11 (tisdag och torsdag) Svenska

Vecka 12 (onsdag) NO-ämne (vilket ämne det blir får vi veta under våren)

Vecka 15 (tisdag och torsdag) Engelska

Vecka 17 (tisdag och torsdag) SO-ämne (vilket ämne det blir får vi veta under våren)

Vecka 18 (onsdag och fredag) Matematik

Vecka 20 (lektionstid) moderna språk

Filed under Nationella Prov åk 9 | Comments Off