• You are here: 
  • Home
  • Nationella Prov åk 9

Nationella Prov Läsåret 2017/2018

Posted on September 19th, 2011

Här finns tiderna för de nationella proven som kommer att genomföras under läsåret 2018/2019.

Det är viktigt att eleverna gör dessa prov och att de får bästa möjliga förutsättningar, därför ber vi att eleverna helst inte är lediga under provperioderna. Skolan kommer inte att bevilja någon ledighet vid de utsatta provtillfällena, se nedan.

Muntliga prov svenska, engelska och matematik HT 2018:

matematik vecka 46

Engelska vecka 47

Svenska vecka 48

Skriftliga prov VT 2019:

Svenska: vecka 11 (tisdag 12/3 samt torsdag 14/3)

NO (fysik): vecka 14 (onsdag 3/4) Observera att det kommer att ingå en laboration, vilken ännu ej är tidsbestämd.

Engelska: vecka 15 (tisdag 9/4 samt torsdag 11/4)

SO: vecka 19 (tisdag 7/5 samt torsdag 19/5)

Matematik: vecka 20 (onsdag 15/5 samt fredag 17/5)

Moderna språk: vecka 22 (under lektionstid tisdag och torsdag)

Filed under Nationella Prov åk 9 | Comments Off