• You are here: 
  • Home
  • Nationella Prov åk 9

Nationella Prov Läsåret 2017/2018

Posted on September 19th, 2011

Provdatum för de nationella proven för läsåret 2017/2018 finns nedan. De muntliga proven i svenska, engelska och matematik kommer att göras under höstterminen 2017 under veckorna 45-50.

Det är viktigt att eleverna gör dessa prov och att de får bästa möjliga förutsättningar, därför ber vi er  att inte ta dem lediga under provperioderna.

Tiderna för de nationella proven läsåret 2018/2019 kommer vi att publicera i samband med att årets prov är gjorda, men om du är intresserad av dessa datum, hänvisar vi till Skolverket.se.

Ämne

Delprov

Vecka

Datum

HT 2017

Matematik

A (muntligt)

46

14/11 9A, 15/11 9B

Engelska

A (muntligt)

48

28/11 9B, 27/11 9A

Svenska/sva

A (muntligt)

49

5/12 9A, 6/12 9B

VT 2018

svenska, svenska som andraspråk

B

11

tisdagen 13 mars 2018

svenska, svenska som andraspråk

C

11

torsdagen 15 mars 2018

biologi/ fysik/ kemi

A1+A2+A3

15

onsdagen 11 april 2018

biologi/ fysik/ kemi

B

fr.o.m. v. 10

icke tidsbunden

engelska

B

17

tisdagen 24 april 2018

engelska

C

17

torsdagen 26 april 2018

geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap

A

16

onsdagen 18 april 2018

geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap

B

16

fredagen 20 april 2018

matematik

B+C

19

måndagen 7 maj 2018

matematik

D

19

onsdagen 9 maj 2018

Spåkval: moderna språk

20

Tisdag och torsdag

Filed under Nationella Prov åk 9 | Comments Off