• You are here: 
  • Home
  • Nationella Prov åk 9

Nationella Prov åk 9

Posted on April 11th, 2021

Skolverket har ställt in vårens nationella prov 2021.

Eleverna kommer dock att under våren göra liknande prov för att få möjlighet att visa sina kunskaper.

Under vårterminen kommer skriftliga prov att genomföras enligt följande:

Vecka 11 (tisdag och torsdag) Svenska

Vecka 12 (onsdag) NO-ämne

Vecka 15 (tisdag och torsdag) Engelska

Vecka 18 (onsdag och fredag) Matematik

Vecka 20 (lektionstid) moderna språk

Nationella Prov läsåret 2021/2022

De muntliga nationella proven i svenska, engelska och matematik genomförs under HT 21 (vecka 45-49) Exakta veckor och dagar kommer att meddelas i höst.

Utöver dessa redan satta provdatum kommer laborationer och prov i de moderna språken att tillkomma.

Svenska vecka 12 (tisdag 22/3 och torsdag 24/3)

NO vecka 14 (onsdag 6/4)

Engelska vecka 17 (tisdag 26/4 och torsdag 28/4)

SO vecka 18 (tisdag 3/5 och torsdag 5/5)

Matematik vecka 19 (onsdagen 11/5 samt fredagen den 13/5)

Filed under Nationella Prov åk 9 | Comments Off