• You are here: 
  • Home

Hem

Posted on August 26th, 2012

Välkommen till Idekulla Skolas hemsida!

Idekulla Skola är en friskola för åk 6-9.  Vi finns i det gamla Järnvägshotellet i Ryd (Tingsryds kommun) och i de gamla uppackningslokalerna bakom samt i f d förskolan Bikupan  Skolan ligger i gamla byggnader men är modernt renoverad och har all den utrustning en skola behöver. Under läsåret 2016/2017 är vi ca 115 elever i sex klasser. Vi arbetar givetvis efter  Lgr 11, Skollagen samt gällande förordningar.

På vår hemsida kan du som elev eller förälder läsa vad som kommer att hända i skolan och om du är utomstående kan du få en inblick i vår verksamhet. Du som funderar på att gå på Idekulla Skola kan skriva ut en anmälningsblankett eller höra av dig för ett personligt besök på skolan. Välkomna!

10 års Jubileum onsdagen den 6/6!

Idekulla skola fyller i år 10 år (och 20 år) och det ska vi fira. Under våren kommer eleverna och lärarna tillsammans förbereda jubileumsfesten som kommer att gå av stapel den 6 juni. Vi hoppas att dagen kommer att innehålla dans, musik, mat och vi kommer att visa skolans historia. Det blir lekar och tävlingar och vi hoppas på en trevlig dag med sol och värme! Alla välkomna att fira med oss!

Eleverna kommer att vara i skolan denna dag, mellan ca 9.30-14.00. Förtydligande angående elevernas medverkan denna dag, kompensation för detta deltagande sker i år med att eleverna är lediga fredagen den 15/6.

Kommande förberedelsedagar: tisdagen den 5/5.

Vad som händer under sista delen av vårterminen:

I vecka 20 kommer vi att ha en värdegrundsdag (onsdag 16/5) för hela skolan där vi kommer att bryta schema och klasser för att fokusera på några av läroplanens övergripande mål och riktlinjer. Vi kommer att arbeta kring skolans mål kring normer och värden, t ex grundläggande demokratiska värderingar och andra människors egenvärde. På torsdagen samlas vårdnadshavare i åk 9 för ett resemöte inför stundande Studieresa till Krakow. Plats: Bikupan, klockan 18.00.

Vecka 21 inbjuder vi alla nya sjuor (HT 18) och deras föräldrar till en informationskväll. Plats: Hotellet, klockan 17.30.

I vecka 22 reser årskurs 9 till Krakow (mån-fre), för mer info se fliken resor 2017/2018. Tisdagen den 29/5 åker våra sjuor till Lund (se nedan).

Vecka 23 bjuder på planeringsdag inför Jubileet och på onsdagen är den stora dagen. Eleverna är med på skolan 9.30-14.00. Åk 8 åker på lägerskola till Tjärö torsdag/fredag.

I vecka 24 avslutar vi läsåret! På måndagen den 11/6 har vi friluftsdag, tisdagen den 12/6 lagar åk 8 middag och vi städar och rensar skåp och klassrum. Niorna och deras föräldrar är varmt välkomna på avslutningsmiddag tisdagen den 12/6 kl. 18.00, separat inbjudan kommer. Under onsdagen tävlar vi i femkamp som niorna ordnar och dagen avslutas runt 13.00.

Läsårsavslutning 2018

Vi avslutar läsåret 2017/2018 i Almundsryds Kyrka onsdagen den 13/6 kl. 18.00, dit alla är välkomna! Eleverna samlas i kyrkan och sitter med sina klasskamrater medan vi njuter av underhållning och vacker sång. Våra avgångselever får sina betyg i kyrkan innan vi samlas på skolan igen. På hotellet bjuder vi som vanligt på kaffe/saft och bakelse! Eleverna i åk 7 och 8 samlas och får sina betyg av mentorerna efter kyrkan.

Lägerskola för åk 8

Åk 8 kommer torsdagen 7/6 att åka till Tjärö (Karlshamn) på lägerskola. Vi kommer att äta, laga mat, leka, tävla och lära oss mer om varandra och lite om naturen. Vi kommer att övernatta (inomhus) och komma hem på fredagen (eftermiddag). Följ länken om du är nyfiken på Tjärö och vill veta mer. Information till berörda elever och föräldrar kommer.

Tjärö

Resa till Lunds Universitet för NO-shower!

Tisdagen den 29/5 kommer årskurs 7 att åka till Lunds Universitet där de ska få lära sig mer om de olika NO-ämnena på ett spektakulärt sätt! Dagen blir något längre än en normal skoldag. Fler detaljer kommer. Om ni vill veta mer, följ länken nedan.

LUNE-dagarna

SJUKANMÄLNINGAR

Om ditt barn är sjukt, vänligen sjukanmäl VARJE DAG, på mobilskola eller telefonsvararen 0459-38028, innan 8.10. Det är mycket viktigt att skolan får vetskap om att ditt barn är frånvarande från skolan.

Studiehandledning på onsdagar!

Alla ni som önskar hjälp med skolarbetet är välkomna på onsdagar ca 15.00-16.30. Lärare kommer att finnas på plats på Bikupan eller Skolan. Om du önskar hjälp någon annan dag, prata med din lärare och kom överens om passande tid.

Borttappade eller förstörda saker/böcker

Om du tappar bort ditt busskort utgår en kostnad på 100 kr för att få ett nytt. En nyckel till skåpen kostar 120 kr och om du skulle slarva bort eller förstöra dina skolböcker får du betala för böckerna. Alla priser är självkostnadspriser.

Comments are closed.