• You are here: 
  • Home

Hem

Posted on April 24th, 2020

Välkommen till Idekulla Skolas hemsida!

Idekulla Skola är en friskola för åk 6-9.  Vi finns i det gamla Järnvägshotellet i Ryd (Tingsryds kommun) och i de gamla uppackningslokalerna bakom samt i f d förskolan Bikupan  Skolan ligger i gamla byggnader men är modernt renoverad och har all den utrustning en skola behöver. Under läsåret 2019/2020 är vi ca 100 elever i tre årskurser. Vi arbetar givetvis efter  Lgr 11, Skollagen samt gällande förordningar.

På vår hemsida kan du som elev eller förälder läsa vad som kommer att hända i skolan och om du är utomstående kan du få en inblick i vår verksamhet. Du som funderar på att gå på Idekulla Skola kan skriva ut en anmälningsblankett eller höra av dig för ett personligt besök på skolan. Välkomna!

Viktigt att tänka på i skolan!

Det är mycket viktigt att vi arbetar för att minska smittospridningen av COVID-19 viruset, speciellt i skolan där vi är många som möts och arbetar tillsammans. Det är oerhört viktigt att alla tar ansvar och hänsyn till de rekommendationer som folkhälsomyndigheten utfärdar och som vi på skolan följer. Därför vill vi att alla tänker på att:

  • Stanna hemma när du är sjuk! Detta gäller alla sjukdomar, också förkylningar (snuva, hosta, halsont etc). Tänk på att du ska vara hemma 48 timmar efter det att du är symptomfri.
  • TVÄTTA HÄNDER, ofta och alltid i samband med toalettbesök och matservering. Använd rikligt med tvål och vatten och tvätta minst 20 sek.
  • HÅLL AVSTÅND till varandra under hela skoldagen. Undvik närkontakt med andra, även under idrotten. Var uppmärksam på lärares instruktioner samt informationslappar på skolan.

Läsårsavslutningen

Vi kommer inte att avsluta läsåret på traditionellt sätt i år utan vi kommer att ha mindre avslutningar i skolan, klassvis enbart med elever, p g a restriktioner kring Covid 19 viruset.

Därför kommer vi inte att ha avslutningen på torsdagskvällen utan på fredagen den 12 juni kl. 8.25-10.45.

Utvecklingskvällar INSTÄLLDA!

Vi väljer i nuläget att ställa in utvecklingskvällarna under våren. De skriftliga omdömena kommer att delas ut till åk 7 och åk 8 under vecka 17.  Om ni önskar ett samtal, tar ni kontakt med respektive mentor. Vi önskar att i möjligaste mån hålla eventuella samtal via telefon.

Nationella prov åk 9

Skolverket ställer in de resterande nationella proven för åk 9. Detta betyder att vi inte kommer att genomföra de proven, utan bedöma elevernas kunskaper utifrån lektionsarbete och “vanliga” prov.

Studiehandledning

På onsdagar erbjuds samtliga elever studiehandledning d v s hjälp med skolarbetet av lärare på skolan. All studiehandledning kommer att vara på Bikupan från 15.00-ca 16.30. Handledningen är frivillig men vi hoppas att våra elever kan ha nytta av hjälpen.

Mobilskola

Vi använder appen Mobilskole för att skicka ut meddelanden, därför är det viktigt att alla laddar ner denna så ni får information. I denna app lägger vi också in frånvaro såsom sjukdom och ledighet. Som vårdnadshavare kan ni enkelt sjukanmäla ert barn eller ansöka om kortare ledigheter (1-2 dagar).  Ni kan också skicka meddelanden till mentorer.

https://play.google.com/store/apps/details?id=no.netpower.schoollink.mobileskole&hl=en

Sjukanmälan!

Det är mycket viktigt att du sjukanmäler ditt barn, varje dag då hen är sjukt. Du kan sjukanmäla via Mobilskole eller genom att ringa (0459-38028) och sjukanmäla ditt barn på telefonsvararen.

Om ditt barn är sjukt, vänligen sjukanmäl VARJE DAG, på mobilskola eller telefonsvararen 0459-38028, innan 8.15. Det är mycket viktigt att skolan får vetskap om att ditt barn är frånvarande från skolan.

Borttappade eller förstörda saker/böcker

Om du tappar bort ditt busskort utgår en kostnad på 100 kr för att få ett nytt. En nyckel till skåpen kostar 120 kr och om du skulle slarva bort eller förstöra dina skolböcker får du betala för böckerna. Alla priser är självkostnadspriser.

Comments are closed.