• You are here: 
  • Home

Hem

Posted on August 5th, 2020

Välkommen till Idekulla Skolas hemsida!

Idekulla Skola är en friskola för åk 7-9.  Vi finns i det gamla Järnvägshotellet i Ryd (Tingsryds kommun) och i de gamla uppackningslokalerna bakom samt i f d förskolan Bikupan  Skolan ligger i gamla byggnader men är modernt renoverad och har all den utrustning en skola behöver. Under läsåret 2019/2020 är vi ca 100 elever i tre årskurser. Vi arbetar givetvis efter  Lgr 11, Skollagen samt gällande förordningar.

På vår hemsida kan du som elev eller förälder läsa vad som kommer att hända i skolan och om du är utomstående kan du få en inblick i vår verksamhet. Du som funderar på att gå på Idekulla Skola kan skriva ut en anmälningsblankett eller höra av dig för ett personligt besök på skolan. Välkomna!

Välkomna tillbaka till skolan!

Först välkomnar alla nya sjuor till Idekulla Skola, onsdagen den 19 augusti. Vi träffas kl. 8.25 på Hotellet, i matsalen. I början av vecka 33 kommer även ett brev hem om detta. Information kommer också att skickas ut via mobilskola, så det är bra om ni snabbt laddar hem appen (se nedan).

Sedan välkomnar vi alla våra 8:or och 9:or tillbaka, torsdagen den 20 augusti kl. 8.25. Åk 9 träffas i sal 2/3 och åk 8 träffas på Blåkulla. Vi kommer att skicka ut denna information via Mobilskola också.

Tyvärr är det fortfarande spridning av COVID 19 viruset i Sverige och världen, därför att det fortfarande viktigt att tänka på att vara hemma när du är sjuk, tvätta händerna ofta, nysa/hosta i armveck samt hålla avstånd.


Viktigt att tänka på i skolan!

Det är mycket viktigt att vi arbetar för att minska smittospridningen av COVID-19 viruset, speciellt i skolan där vi är många som möts och arbetar tillsammans. Det är oerhört viktigt att alla tar ansvar och hänsyn till de rekommendationer som folkhälsomyndigheten utfärdar och som vi på skolan följer. Därför vill vi att alla tänker på att:

  • Stanna hemma när du är sjuk! Detta gäller alla sjukdomar, också förkylningar (snuva, hosta, halsont etc). Tänk på att du ska vara hemma 48 timmar efter det att du är symptomfri.
  • TVÄTTA HÄNDER, ofta och alltid i samband med toalettbesök och matservering. Använd rikligt med tvål och vatten och tvätta minst 20 sek.
  • HÅLL AVSTÅND till varandra under hela skoldagen. Undvik närkontakt med andra, även under idrotten. Var uppmärksam på lärares instruktioner samt informationslappar på skolan.
  • Gå gärna in på folkhälsomyndighetens hemsida om du är osäker på något.

Mobilskola

Vi använder appen Mobilskole för att skicka ut meddelanden, därför är det viktigt att alla laddar ner denna så ni får information. I denna app lägger vi också in frånvaro såsom sjukdom och ledighet. Som vårdnadshavare kan ni enkelt sjukanmäla ert barn eller ansöka om kortare ledigheter (1-2 dagar).  Ni kan också skicka meddelanden till mentorer.

https://play.google.com/store/apps/details?id=no.netpower.schoollink.mobileskole&hl=en

Sjukanmälan!

Det är mycket viktigt att du sjukanmäler ditt barn, varje dag då hen är sjukt. Du kan sjukanmäla via Mobilskole eller genom att ringa (0459-38028) och sjukanmäla ditt barn på telefonsvararen.

Om ditt barn är sjukt, vänligen sjukanmäl VARJE DAG, på mobilskola eller telefonsvararen 0459-38028, innan 8.15. Det är mycket viktigt att skolan får vetskap om att ditt barn är frånvarande från skolan.

Borttappade eller förstörda saker/böcker

Om du tappar bort ditt busskort utgår en kostnad på 100 kr för att få ett nytt. En nyckel till skåpen kostar 120 kr och om du skulle slarva bort eller förstöra dina skolböcker får du betala för böckerna. Alla priser är självkostnadspriser.

Comments are closed.