• You are here: 
  • Home

Hem

Posted on August 23rd, 2021

Välkommen till Idekulla Skolas hemsida!

Idekulla Skola är en friskola för åk 7-9.  Vi finns i det gamla Järnvägshotellet i Ryd (Tingsryds kommun) och i de gamla uppackningslokalerna bakom samt i f d förskolan Bikupan . Skolan ligger i gamla byggnader men är modernt renoverad och har all den utrustning en skola behöver. Under läsåret 2020/2021 är vi strax över 100 elever i tre årskurser. Vi arbetar givetvis efter  Lgr 11, Skollagen samt gällande förordningar.

På vår hemsida kan du som elev eller förälder läsa vad som kommer att hända i skolan och om du är utomstående kan du få en inblick i vår verksamhet. Du som funderar på att gå på Idekulla Skola kan skriva ut en anmälningsblankett eller höra av dig för ett personligt besök på skolan. Välkomna!

Vi bjuder in till föräldramöten

Vi har under förra läsåret inte haft möjlighet att bjuda in till möten och samtal i större utsträckning. Vi kommer nu under hösten att försiktigt återuppta en mer normal verksamhet. I första hand kommer vi att bjuda in vårdnadshavare för att visa upp skolan, träffa andra föräldrar och svara på eventuella frågor. Vi planerar att senare återgå till utvecklingskvällar igen. Vi ser fram emot att träffa er föräldrar igen!

Först ut är åk 7 som fått en inbjudan till föräldramöte tisdagen den 31/8 eller torsdagen den 2/9 (kl. 18.00-19.00).  Samling på Hotellet. Ni meddelar i appen vilken kväll ni vill komma.

Åk 8 inbjuds i vecka 36, tisdag den 7/9 samt torsdag 9/9 (18.00-19.00), samling på Hotellet.  Inbjudan kommer att skickas ut. Ni meddelar i appen när ni vill komma.

Åk 9 kommer också att få en inbjudan och detta möte kommer i första hand att handla om gymnasievalet.

Välkomna!

Viktigt att tänka på!

Vi har fortfarande en samhällsspridning av Covid-viruset och därför är det viktigt att alla tänker på att göra det bästa för att undvika smittspridning. Gå gärna in på folkhälsomyndighetens hemsida om du har frågor eller är osäker.  Vårdguiden 1177 har också bra information om man är osäker.

- Viktigt med hygien, tvätta händerna ofta.

- Hålla avstånd.

- Om du har symptom/är sjuk stanna hemma, testa dig. Det är viktigt att du är frisk/symptomfri 48 h innan du kommer tillbaka till skolan.

SchoolLink Messenger

Vi använder SchoolLink för att skicka ut meddelanden om läxor och dylikt, i denna app sjukanmäler du också ditt barn, lägger in om ledigheter och kan ställa frågor till mentorer osv. Alla vårdnadshavare, elever och lärare har appen och kan använda den. Här följer några korta instruktioner för hur du laddar ner den. Vi kommer också att gå igenom detta och besvara frågor på kommande föräldramöten och utvecklingskvällar.

1. Ladda ner appen: SchoolLink Messenger

2. Logga in genom att skriva in ditt telefonnummer. OBS!! Det är mycket viktigt att du skriver +46 och sedan utesluter första nollan för att sedan skriva in ditt nummer. Sedan följer du instruktionerna som appen ger dig.

Sjukanmäla/skicka meddelanden:

1. Tryck lätt på den runda, blå cirkeln med ett + tecken som finns till höger.

2. Nu visar sig sig två ikoner till. Den ena är grön (rapportera frånvaro) och den andra är blå med en pil (skicka meddelanden). Genom att trycka på den ikon du önskar använda och sedan följa instruktionerna kan du sjukanmäla ditt barn, samt lägga in tandläkartider och dylikt. Du kan också skicka meddelande till mentornerna.

Sjukanmälan eller frånvaroanmälan.

När ditt barn är sjukt är det mycket viktigt att du som vårdnadshavare, sjukanmäler ditt barn i appen. Detta ska du/ni göra varje dag ditt barn är sjukt.

Föräldrar till barn i åk 7: om ni ännu inte installerat appen kan ni sms Pia på 0734615808 och sjukanmäla tills ni kommit igång.

Om ditt barn behöver vara tillfälligt ledig, kan du själv lägga in detta i appen eller kontaktar du mentor via Ms SchoolLink.

Mobilskola/Ms SchoolLink/appen

Vi använder appen MS SchoolLink för att skicka ut meddelanden, därför är det viktigt att alla laddar ner denna så ni får information. I denna app lägger vi också in frånvaro såsom sjukdom och ledighet. Som vårdnadshavare kan ni enkelt sjukanmäla ert barn eller ansöka om kortare ledigheter.  Ni kan också skicka meddelanden till mentorer.

Comments are closed.