• You are here: 
  • Home

Hem

Posted on April 11th, 2020

Välkommen till Idekulla Skolas hemsida!

Idekulla Skola är en friskola för åk 7-9.  Vi finns i det gamla Järnvägshotellet i Ryd (Tingsryds kommun) och i de gamla uppackningslokalerna bakom samt i f d förskolan Bikupan . Skolan ligger i gamla byggnader men är modernt renoverad och har all den utrustning en skola behöver. Under läsåret 2020/2021 är vi strax över 100 elever i tre årskurser. Vi arbetar givetvis efter  Lgr 11, Skollagen samt gällande förordningar.

På vår hemsida kan du som elev eller förälder läsa vad som kommer att hända i skolan och om du är utomstående kan du få en inblick i vår verksamhet. Du som funderar på att gå på Idekulla Skola kan skriva ut en anmälningsblankett eller höra av dig för ett personligt besök på skolan. Välkomna!


Mycket viktigt att vi alla fortsätter vara försiktiga:

Nu har vi haft en paus från skolan och när vi nu återvänder är det jätteviktigt att vi ALLA hjälps åt att hålla på de nationella råden som Folkhälsomyndigheten gett oss.  Särskilt viktigt kan det vara för er som rest, att ni noga följer de restriktioner som utfärdats i samband med resande. Länk till Fohm ang resor

Tänk nu på att…

STANNA HEMMA VID SYMPTOM (mer om detta längre ner på sidan).

HÅLLA AVSTÅND, undvik närkontakt såsom kramar, delad mat/godis/dryck

HA GOD HANDHYGIEN, tvätta ofta och noga.

Tänk på detta vid symptom…

Det är viktigt att vi alla tar ansvar för att dämpa smittspridning i nuvarande situation. Det innebär att du som vårdnadshavare måste göra en bedömning om ditt barns tillstånd och förutsättningar att delta i undervisning utifrån de rekommendationer myndigheter lämnat. Länk till de allmänna råden

Om du/ditt barn har symtom men inte testats för covid-19 rekommenderas att testa sig. Om test inte har utförts gäller följande:

- Vid enstaka kortvariga symtom som går över inom ett dygn och som inte kan förklaras av någon känd orsak (till exempel migrän eller allergi), ska elev stanna hemma och vara helt symtomfri i minst två dygn innan återgång till skolan. Detta är viktigt för att säkerställa att symtomen verkligen var tillfälliga.

- Om man haft symtom i mer än ett dygn och inte testas ska du/ditt barn stanna hemma i minst sju dygn. Återgång till skola kan ske när man tillfrisknat och om minst sju dygn har gått sedan insjuknandet. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och med gott allmäntillstånd. Detta gäller även om man har kvar lindriga symtom (lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall) och baseras på bedömningen att individer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Om det är någon i hushållet som har konstaterad covid-19 ska dock du/barnet stanna hemma, även om de är symtomfri. Under tiden det finns konstaterad smitta i familjen ska du som vårdnadshavare frånvaroanmäla barnet som vanligt vi appen.

Att tänka på vid allergi

Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om barnets symptom beror på allergi eller om barnet smittats av sjukdomen. Barnet ska vara hemma om det har milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen och rekommenderas att medicinera som vanligt för sin allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och vårdnadshavare bedömer att symptomen sannolikt beror på allergi behöver barnet inte vara hemma. Det vill säga att om du är säker på att ditt barns symtom enbart beror på pollenallergi kan du/barnet gå i skolan. Tillkommer nya symtom som inte är typiska för allergin eller om barnet får feber ska barnet stanna hemma tills dessa symptom försvinner och ytterligare två dagar.

Sjukanmälan eller frånvaroanmälan.

När ditt barn är sjukt är det mycket viktigt att du som vårdnadshavare, sjukanmäler ditt barn i appen. Detta ska du/ni göra varje dag ditt barn är sjukt.

Om ditt barn behöver vara tillfälligt ledig, kan du själv lägga in detta i appen eller kontaktar du mentor via Ms SchoolLink.

Studiehandledning!

För er som är intresserade av att sitta kvar i skolan och studera/plugga, antingen en elevgrupp, enskilt med eller utan lärare, är varmt välkomna till vår studiehandledning!

När? Onsdagar från 15.00-17.00

Var? Bikupan eller Skolan

Man måste inte vara med hela tiden, utan så länge som man orkar eller vill.

Mobilskola/Ms SchoolLink/appen

Vi använder appen MS SchoolLink för att skicka ut meddelanden, därför är det viktigt att alla laddar ner denna så ni får information. I denna app lägger vi också in frånvaro såsom sjukdom och ledighet. Som vårdnadshavare kan ni enkelt sjukanmäla ert barn eller ansöka om kortare ledigheter.  Ni kan också skicka meddelanden till mentorer.

Comments are closed.