• You are here: 
  • Home

Hem

Posted on August 26th, 2012

Välkommen till vår hemsida!

Idekulla Skola är en friskola för åk 6-9.  Vi finns i det gamla Järnvägshotellet i Ryd (Tingsryds kommun) och i de gamla uppackningslokalerna bakom samt i f d förskolan Bikupan  Skolan ligger i gamla byggnader men är modernt renoverad och har all den utrustning en skola behöver. Under läsåret 2015/2016 är vi ca 100 elever i sex klasser. Vi arbetar givetvis efter  Lgr 11, Skollagen samt gällande förordningar.

På vår hemsida kan du som elev eller förälder läsa vad som kommer att hända i skolan och om du är utomstående kan du få en inblick i vår verksamhet. Du som funderar på att gå på Idekulla Skola kan skriva ut en anmälningsblankett eller höra av dig för ett personligt besök på skolan. Välkomna!

Öppet Hus på gymnasieskolorna!

Flera gymnasieskolor runt omkring oss har öppet hus under hösten. Det kan vara bra att åka och kika tillsammans med era föräldrar.

Växjö gymnasieskolor: lördagen den 8/10

Ingelstad naturbruk: lördagen den 22/10

Haganäs Älmhult: torsdag den 27/10

Nordenberg: torsdagen den 10/11 (17.00-20.00)

Wasaskolan: torsdagen den 10/11 (kl 16.oo-19.00)

Ryssby: lördagen den 12/11 (ca 10.00-14.00)

AMB Tingsryd: lördagen den 19/11 kl 11.00-15.00

Utvecklingskväll för åk 9 samt föräldramöte

Elever och föräldrar är välkomna på utvecklingskväll torsdagen den 20/10 kl. 17.30-20.00. Plats: Bikupan.

Vi inbjuder också till föräldramöte med SYV och gymnasieinformation för både elever och föräldrar i vecka 43. Ni är välkomna onsdagen den 26/10 kl. 18.30 (sal 2-3) eller torsdagen den 27/10 kl. 18.30 i sal 2-3. Jag behöver få information om vilken dag ni kommer (via lapp eller sms) senast fredag.

Höstterminen 2016 med bland annat läsning och kultur

Skolan börjar igen måndagen den 22/8 kl 8.20. Vi kommer under kommande läsår bland annat påbörja Läsande Skola, vilket innebär att vi kommer att satsa på att öka elevernas intresse för läsning och litteratur bland annat genom att lägga tid på läsning för att öka eleverna läsförståelse och läshastighet.

Vi kommer också att arbeta med att eleverna ska få inblick i närsamhället och dess arbets-förenings- och kulturliv. Det första steget i detta blir att Idekulla Skolas elever ska medverka i Konst-och Hembygdsrundan under helgen 3-4/9. Eleverna ska få visa upp sin konst, visa sin skola, guida och sälja hembakat. Givetvis vill vi försöka ta vara på elevernas goda idéer, vilket innebär att det kan bli flera spännande evenemang. Eleverna kommer att bli kompenserade för sin närvaro under icke obligatorisk skoltid.

Besök på ungdomsmottagningen

Årskurs 9 kommer under skoldagen den 4/10 att göra ett besök på ungdomsmottagningen i Tingsryd.

Läxhjälp!

På onsdagar från kl 15.00 kommer lärarna att finnas på Hotellet för de elever som önskar få hjälp med sitt skolarbete.

Ledighet

Om ni önskar ansöka om ledighet för era barn, finns nu en blankett att fylla i. Blanketten finns att hämta i blankettstället nedanför kontoret på Hotellet. När ni önskar era barn ledigt under något längre tid, är det viktigt att ni är medvetna om att ni som vårdnadshavare samt ert barn tillsammans ansvarar för att förlorat skolarbete arbetas igen. Då planeringen för undervisningen är flexibel kan det ibland vara svårt att i förväg meddela vilka uppgifter som eleven ska göra, därför är det lämpligast att göra detta då eleven åter är i skolan.

Mentorer

Årskurs 7 - Margareta Borgehed, Robert Augustsson

Årskurs 8 - Johannes Ankarbranth, Sofia Ihlström

Årskurs 9 - Karin Andersson, Veronika Bengtsson

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt är det är viktigt att ni varje dag sjukanmäler, innan kl 8.15, ring till skolan 0459-38028 (telefonsvarare) eller skicka sms via mobilskola (se nedan).

Mobilskola

Åk 7 kan inte använda Mobilskola förrän vi har fått in telefonnummer, ni får ett sms av skolan när det är klart.

När du skickar ett sms för att sjukanmäla ditt barn använder du svarsnumret och i textrutan skriver du: IDE (mellanslag) SJUK(klass). T ex IDE SJUK8A Det är viktigt att du använder stora bokstäver och mellanslaget. Du ska få en bekräftelse.

Om du vill sms någon av lärarna använder du svarsnumret och i textrutan skriver du: IDE(mellanslag)(lärarens initialer), t ex IDE PK

Comments are closed.