• You are here: 
  • Home

Hem

Posted on November 22nd, 2021

Välkommen till Idekulla Skolas hemsida!

Idekulla Skola är en friskola för åk 7-9.  Vi finns i det gamla Järnvägshotellet i Ryd (Tingsryds kommun) och i de gamla uppackningslokalerna bakom samt i f d förskolan Bikupan . Skolan ligger i gamla byggnader men är modernt renoverad och har all den utrustning en skola behöver. Under läsåret 2021/2022 är vi strax över 100 elever i tre årskurser. Vi arbetar givetvis efter  Lgr 11, Skollagen samt gällande förordningar.

På vår hemsida kan du som elev eller förälder läsa vad som kommer att hända i skolan och om du är utomstående kan du få en inblick i vår verksamhet. Du som funderar på att gå på Idekulla Skola kan skriva ut en anmälningsblankett eller höra av dig för ett personligt besök på skolan. Välkomna!

Fortsatt smittspridning i samhället, tänk på detta.

Stanna hemma och testa dig om du har symptom,

  • Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
  • Stanna hemma om du får dessa eller andra symtom på luftvägsinfektion.
  • Testa dig också för covid-19. Det gäller både dig som är ovaccinerad och dig som är vaccinerad.
  • Genom att stanna hemma när du får symtom minskar du spridningen av covid-19 och andra infektioner som influensa och RS-virus.
  • Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när du får symtom på luftvägsinfektion även om du fått ett negativt testsvar för covid-19. Det minskar spridningen av andra infektioner.
  • Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller råd om var du kan söka vård. Det gäller särskilt personer i riskgrupp som kan behöva behandling även för andra sjukdomar än covid-19, som till exempel influensa.

Råden är hämtade från Folkhälsomyndigheten och vi rekommenderar att ni går in på deras hemsida samt Region Kronobergs hemsida eller kontaktar sjukvården om ni behöver hjälp och råd.

Vaccination för 12-15-åringar

Som ni säkert vet har man beslutat att erbjuda vaccin till 12-15 åringar.  Eleverna på Idekulla Skola kommer att erbjudas vaccin på skolan i vecka 45 (dos 1) och i vecka 49 (dos 2). Information skickas ut i SchoolLink vecka 41.

Det är viktigt att ni lämnar in hälsodeklaration och samtycke, senast fredagen den 22/10. Till de som bor i Kronobergs län har ett brev skickats hem från Region Kronoberg med samtyckesblankett.

Lovskola

Vi kommer att erbjuda lovskola för åk 8 och 9 under måndagen och tisdagen i vecka 44. I första hand kommer vi att erbjuda de elever som behöver stöd att nå målen i svenska, engelska och matematik. Det kan komma att vara möjligt för elever som vill arbeta extra eller ta igen något i andra ämnen att komma också. Elever och vårdnadshavare kommer att få erbjudandet i blankettform under vecka 42. Lovskola kommer även att erbjudas andra lov under läsåret.

Viktigt att tänka på!

Vi har fortfarande en samhällsspridning av Covid-viruset och därför är det viktigt att alla tänker på att göra det bästa för att undvika smittspridning. Gå gärna in på folkhälsomyndighetens hemsida om du har frågor eller är osäker.  Vårdguiden 1177 har också bra information om man är osäker.

- Viktigt med hygien, tvätta händerna ofta.

- Hålla avstånd.

- Om du har symptom/är sjuk stanna hemma, testa dig. Det är viktigt att du är frisk/symptomfri 48 h innan du kommer tillbaka till skolan.

SchoolLink Messenger

Vi använder SchoolLink för att skicka ut meddelanden om läxor och dylikt, i denna app sjukanmäler du också ditt barn, lägger in om ledigheter och kan ställa frågor till mentorer osv. Alla vårdnadshavare, elever och lärare har appen och kan använda den. Här följer några korta instruktioner för hur du laddar ner den. Vi kommer också att gå igenom detta och besvara frågor på kommande föräldramöten och utvecklingskvällar.

1. Ladda ner appen: SchoolLink Messenger

2. Logga in genom att skriva in ditt telefonnummer. OBS!! Det är mycket viktigt att du skriver +46 och sedan utesluter första nollan för att sedan skriva in ditt nummer. Sedan följer du instruktionerna som appen ger dig.

Sjukanmäla/skicka meddelanden:

1. Tryck lätt på den runda, blå cirkeln med ett + tecken som finns till höger.

2. Nu visar sig sig två ikoner till. Den ena är grön (rapportera frånvaro) och den andra är blå med en pil (skicka meddelanden). Genom att trycka på den ikon du önskar använda och sedan följa instruktionerna kan du sjukanmäla ditt barn, samt lägga in tandläkartider och dylikt. Du kan också skicka meddelande till mentornerna.

Sjukanmälan eller frånvaroanmälan.

När ditt barn är sjukt är det mycket viktigt att du som vårdnadshavare, sjukanmäler ditt barn i appen. Detta ska du/ni göra varje dag ditt barn är sjukt.

Föräldrar till barn i åk 7: om ni ännu inte installerat appen kan ni sms Pia på 0734615808 och sjukanmäla tills ni kommit igång.

Om ditt barn behöver vara tillfälligt ledig, kan du själv lägga in detta i appen eller kontaktar du mentor via Ms SchoolLink.

Mobilskola/Ms SchoolLink/appen

Vi använder appen MS SchoolLink för att skicka ut meddelanden, därför är det viktigt att alla laddar ner denna så ni får information. I denna app lägger vi också in frånvaro såsom sjukdom och ledighet. Som vårdnadshavare kan ni enkelt sjukanmäla ert barn eller ansöka om kortare ledigheter.  Ni kan också skicka meddelanden till mentorer.

Comments are closed.