• You are here: 
  • Home

Hem

Posted on December 1st, 2020

Välkommen till Idekulla Skolas hemsida!

Idekulla Skola är en friskola för åk 7-9.  Vi finns i det gamla Järnvägshotellet i Ryd (Tingsryds kommun) och i de gamla uppackningslokalerna bakom samt i f d förskolan Bikupan . Skolan ligger i gamla byggnader men är modernt renoverad och har all den utrustning en skola behöver. Under läsåret 2020/2021 är vi strax över 100 elever i tre årskurser. Vi arbetar givetvis efter  Lgr 11, Skollagen samt gällande förordningar.

På vår hemsida kan du som elev eller förälder läsa vad som kommer att hända i skolan och om du är utomstående kan du få en inblick i vår verksamhet. Du som funderar på att gå på Idekulla Skola kan skriva ut en anmälningsblankett eller höra av dig för ett personligt besök på skolan. Välkomna!

Terminsavslutning HT 2020

Vi avslutar denna termin fredagen den 18/12. Tyvärr blir det inget traditionellt julbord för er elever, men vi ska nog få till lite julstämning Corona-anpassat.

Skoldagen börjar kl. 8.25 och avslutas ca 12.45.

Linjebussen till Urshult avgår 13.00

Specialbuss är beställt till Kyrkhult/Olofström och avgår 13.00

Småbussarna avgår 13.30

Studiehandledning!

För er som är intresserade av att sitta kvar i skolan och studera/plugga, antingen en elevgrupp, enskilt med eller utan lärare, är varmt välkomna till vår studiehandledning!

När? Onsdagar från 15.00-17.00

Var? Bikupan (här finns språk och SO lärare) eller Skolan (här finns ma/no lärare).

Man måste inte vara med hela tiden, utan så länge som man orkar eller vill.

Gymnasievalet!

I åk 9 har vi nu börjat prata om gymnasiet och vilka olika möjligheterna som finns tillgängliga. Under hösten kommer förhoppningsvis gymnasieskolorna att hålla Öppet Hus. Då kan ni föräldrar åka tillsammans med era barn och titta på skolorna och ta reda på mer om de olika programmen barnen är intresserade av. Följande datum finns tillgängliga nu, gå gärna själv in på gymnasieskolornas egna hemsidor och titta.

OBS! Det kan bli förändringar i dessa datum och hur skolorna väljer att göra p g a Covid-19. Gå in och titta på respektive skolas hemsida!

Växjö, Katedral, Teknikum och Kungsmad: inställt!

Olofström, Nordenberg: 5/11 17.00-20.00. Se Nordenbergsskolans hemsida för info.

Karlshamn, Vägga: 25/11 17.00-20.00

Karlshamn, Fria Läroverk: 10/12 17.00-19.00

Viktigt att tänka på i skolan!

Det är mycket viktigt att vi arbetar för att minska smittospridningen av COVID-19 viruset, speciellt i skolan där vi är många som möts och arbetar tillsammans. Det är oerhört viktigt att alla tar ansvar och hänsyn till de rekommendationer som folkhälsomyndigheten utfärdar och som vi på skolan följer. Därför vill vi att alla tänker på att:

  • Stanna hemma när du är sjuk! Detta gäller alla sjukdomar, också förkylningar (snuva, hosta, halsont etc). Tänk på att du ska vara hemma 48 timmar efter det att du är symptomfri.
  • TVÄTTA HÄNDER, ofta och alltid i samband med toalettbesök och matservering. Använd rikligt med tvål och vatten och tvätta minst 20 sek.
  • HÅLL AVSTÅND till varandra under hela skoldagen. Undvik närkontakt med andra, även under idrotten. Var uppmärksam på lärares instruktioner samt informationslappar på skolan.
  • Gå gärna in på folkhälsomyndighetens hemsida om du är osäker på något.

Mobilskola

Vi använder appen MS SchoolLink för att skicka ut meddelanden, därför är det viktigt att alla laddar ner denna så ni får information. I denna app lägger vi också in frånvaro såsom sjukdom och ledighet. Som vårdnadshavare kan ni enkelt sjukanmäla ert barn eller ansöka om kortare ledigheter (1-2 dagar).  Ni kan också skicka meddelanden till mentorer.

https://play.google.com/store/apps/details?id=no.netpower.schoollink.mobileskole&hl=en

Sjukanmälan!

Det är mycket viktigt att du sjukanmäler ditt barn, varje dag då hen är sjukt. Du sjukanmäler ditt barn via appen MS SchoolLink (fd Mobilskole), senast 8.10 på morgonen.

Borttappade eller förstörda saker/böcker

Om du tappar bort ditt busskort utgår en kostnad på 100 kr för att få ett nytt. En nyckel till skåpen kostar 120 kr och om du skulle slarva bort eller förstöra dina skolböcker får du betala för böckerna. Alla priser är självkostnadspriser.

Comments are closed.