• You are here: 
  • Home

Hem

Posted on January 20th, 2020

Välkommen till Idekulla Skolas hemsida!

Idekulla Skola är en friskola för åk 7-9.  Vi finns i det gamla Järnvägshotellet i Ryd (Tingsryds kommun) och i de gamla uppackningslokalerna bakom samt i f d förskolan Bikupan . Skolan ligger i gamla byggnader men är modernt renoverad och har all den utrustning en skola behöver. Under läsåret 2020/2021 är vi strax över 100 elever i tre årskurser. Vi arbetar givetvis efter  Lgr 11, Skollagen samt gällande förordningar.

På vår hemsida kan du som elev eller förälder läsa vad som kommer att hända i skolan och om du är utomstående kan du få en inblick i vår verksamhet. Du som funderar på att gå på Idekulla Skola kan skriva ut en anmälningsblankett eller höra av dig för ett personligt besök på skolan. Välkomna!

Information om distansundervisning under vecka 3.

Med anledning av det skärpta läget gällande Covid-19 i Kronobergs län och angränsande regioner har vi idag beslutat att eleverna på Idekulla skola kommer att övergå till distansundervisning under vecka 3 (18/1-22/1 2021). Vi hoppas att denna försiktighetsåtgärd kan vara en del i att minska den ökande smittspridningen i samhället, och regionen.

Vi kommer att från och med vecka 4 ta in en årskurs i taget, växelvis. Mer information om vilka årkurser som ska komma vilka dagar kommer att komma under vecka 3.

Vi kommer att skicka ut meddelanden till er via MS Schoolink med scheman och instruktioner, det räcker med det material eleverna har hemma för att fortsätta sina skolarbeten.

Lärarna kommer att finnas tillgängliga på MS Schoolink under lektionerna, vi kan även ringa upp och hjälpa om det behövs. I enskilda fall kan man även komma in för att få hjälp enligt överenskommelse.

Vecka 4 och framåt

Från och med nästa vecka (4) kommer eleverna att ha både distansundervisning och undervisning i skolan. Eleverna kommer att komma in 1-2 dagar per vecka för att få undervisning och sedan arbeta hemma med en del uppgifter.  Vi kommer under dagen och veckan att skicka ut information via MS Schoolink till alla.

När eleverna kommer tillbaka är det mycket viktigt att vi alla följer restriktionerna från Folkhälsomyndigheten för få minimal smittorisk. Vi kommer att dela in eleverna i mindre grupper under skoldagen för att vara säkra på att alla restriktioner kan följas.

När det gäller mat kommer vi att vilja ha information om vilka som vill hämta mat de dagar de studerar hemma senast torsdag 21/1 kl. 17.00.

Eleverna kommer att komma in enligt nedanstående schema. Vilken grupp man tillhör och vilket schema man följer kommer att skickas via MS SchoolLink.

Vecka 4

Vecka 5

Vecka 6

Vecka 7

Måndag

7

9

7

9

Tisdag

8

8

9

8

Onsdag

9

7

8

7

Torsdag

7

9

7

7

Fredag

8

8

9

8


Studiehandledning! Tillfälligt inställd under distansundervisning.

För er som är intresserade av att sitta kvar i skolan och studera/plugga, antingen en elevgrupp, enskilt med eller utan lärare, är varmt välkomna till vår studiehandledning!

När? Onsdagar från 15.00-17.00

Var? Bikupan (här finns språk och SO lärare) eller Skolan (här finns ma/no lärare).

Man måste inte vara med hela tiden, utan så länge som man orkar eller vill.

Viktigt att tänka på i skolan!

Det är mycket viktigt att vi arbetar för att minska smittospridningen av COVID-19 viruset, speciellt i skolan där vi är många som möts och arbetar tillsammans. Det är oerhört viktigt att alla tar ansvar och hänsyn till de rekommendationer som folkhälsomyndigheten utfärdar och som vi på skolan följer. Därför vill vi att alla tänker på att:

  • Stanna hemma när du är sjuk! Detta gäller alla sjukdomar, också förkylningar (snuva, hosta, halsont etc). Tänk på att du ska vara hemma 48 timmar efter det att du är symptomfri.
  • TVÄTTA HÄNDER, ofta och alltid i samband med toalettbesök och matservering. Använd rikligt med tvål och vatten och tvätta minst 20 sek.
  • HÅLL AVSTÅND till varandra under hela skoldagen. Undvik närkontakt med andra, även under idrotten. Var uppmärksam på lärares instruktioner samt informationslappar på skolan.
  • Gå gärna in på folkhälsomyndighetens hemsida om du är osäker på något.

Mobilskola

Vi använder appen MS SchoolLink för att skicka ut meddelanden, därför är det viktigt att alla laddar ner denna så ni får information. I denna app lägger vi också in frånvaro såsom sjukdom och ledighet. Som vårdnadshavare kan ni enkelt sjukanmäla ert barn eller ansöka om kortare ledigheter (1-2 dagar).  Ni kan också skicka meddelanden till mentorer.

https://play.google.com/store/apps/details?id=no.netpower.schoollink.mobileskole&hl=en

Sjukanmälan!

Det är mycket viktigt att du sjukanmäler ditt barn, varje dag då hen är sjukt. Du sjukanmäler ditt barn via appen MS SchoolLink (fd Mobilskole), senast 8.10 på morgonen.

Borttappade eller förstörda saker/böcker

Om du tappar bort ditt busskort utgår en kostnad på 100 kr för att få ett nytt. En nyckel till skåpen kostar 120 kr och om du skulle slarva bort eller förstöra dina skolböcker får du betala för böckerna. Alla priser är självkostnadspriser.

Comments are closed.