• You are here: 
  • Home

Hem

Posted on January 17th, 2020

Välkommen till Idekulla Skolas hemsida!

Idekulla Skola är en friskola för åk 6-9.  Vi finns i det gamla Järnvägshotellet i Ryd (Tingsryds kommun) och i de gamla uppackningslokalerna bakom samt i f d förskolan Bikupan  Skolan ligger i gamla byggnader men är modernt renoverad och har all den utrustning en skola behöver. Under läsåret 2018/2019 är vi ca 106 elever i sex klasser. Vi arbetar givetvis efter  Lgr 11, Skollagen samt gällande förordningar.

På vår hemsida kan du som elev eller förälder läsa vad som kommer att hända i skolan och om du är utomstående kan du få en inblick i vår verksamhet. Du som funderar på att gå på Idekulla Skola kan skriva ut en anmälningsblankett eller höra av dig för ett personligt besök på skolan. Välkomna!

Upplevelseverkstad för åk 8

Tisdagen den 21/1 2020 kommer åk 8 att göra ett besök på Ljungby Lasarett, där de ska få möjlighet att prova på och lära sig mer om vårdyrken. Avresa 8.30 (samling Hotellet 8.25) och beräknad hemkomst 15.00.

Studiehandledning

På onsdagar erbjuds samtliga elever studiehandledning d v s hjälp med skolarbetet av lärare på skolan. All studiehandledning kommer att vara på Bikupan från 15.00-ca 16.30. Handledningen är frivillig men vi hoppas att våra elever kan ha nytta av hjälpen.

Mobilskola

Det finns nu en app som ni kan ladda ner (Mobilskole) och när ni gör det kommer våra meddelanden att komma till den. I denna app kan ni också sjukanmäla och anmäla frånvaro för delar av dagen t ex om ert barn ska till tandläkaren.

Om ni inte använder appen, ska ni nu skicka sjukanmälan- sms enligt följande: IDE SJUK9 eller IDE SJUK8 eller IDE SJUK7.

https://play.google.com/store/apps/details?id=no.netpower.schoollink.mobileskole&hl=en

Provschema

Provschemat kommer att läggas ut under fliken provschema i början av vårterminen.

Sjukanmälan!

Det är mycket viktigt att du sjukanmäler ditt barn, varje dag då hen är sjukt. Du kan sjukanmäla via Mobilskole eller genom att ringa (0459-38028) och sjukanmäla ditt barn på telefonsvararen.

Om ditt barn är sjukt, vänligen sjukanmäl VARJE DAG, på mobilskola eller telefonsvararen 0459-38028, innan 8.15. Det är mycket viktigt att skolan får vetskap om att ditt barn är frånvarande från skolan.

Borttappade eller förstörda saker/böcker

Om du tappar bort ditt busskort utgår en kostnad på 100 kr för att få ett nytt. En nyckel till skåpen kostar 120 kr och om du skulle slarva bort eller förstöra dina skolböcker får du betala för böckerna. Alla priser är självkostnadspriser.

Comments are closed.