• You are here: 
  • Home

Hem

Posted on June 3rd, 2021

Välkommen till Idekulla Skolas hemsida!

Idekulla Skola är en friskola för åk 7-9.  Vi finns i det gamla Järnvägshotellet i Ryd (Tingsryds kommun) och i de gamla uppackningslokalerna bakom samt i f d förskolan Bikupan . Skolan ligger i gamla byggnader men är modernt renoverad och har all den utrustning en skola behöver. Under läsåret 2020/2021 är vi strax över 100 elever i tre årskurser. Vi arbetar givetvis efter  Lgr 11, Skollagen samt gällande förordningar.

På vår hemsida kan du som elev eller förälder läsa vad som kommer att hända i skolan och om du är utomstående kan du få en inblick i vår verksamhet. Du som funderar på att gå på Idekulla Skola kan skriva ut en anmälningsblankett eller höra av dig för ett personligt besök på skolan. Välkomna!

Sista skolveckan och läsårsavslutning (torsdagen den 10/6)

Det är nu inte många veckor kvar av detta läsår och här kommer lite information om den sista veckan. Även i år kommer vi att ha skolavslutningar enbart med elever och vi kommer att vara på skolan.  Läsåret avslutar vi torsdagen den 10/6.

Åk 9 inbjuds till en avslutningsmiddag (självklart drogfri) med dans på kvällen torsdagen den 10/6.

Vecka 23

Måndag: läsning enligt schema

Tisdag: läsning enligt schema på förmiddagen. Städning av skåp och andra aktiviteter under eftermiddagen.

Onsdag: Friluftsdag! (mer info nedan)

Torsdag: Aktiviteter under förmiddagen och SKOLAVSLUTNING för alla elever på eftermiddagen. Läsåret avslutas ca 15.00 (i tid för bussarna).

Avslutningsmiddag med dans för åk 9 18.00-22.00 denna torsdag.

Vi avslutar i år med alla elever på torsdagen, under hösten kommer denna dag att kompenseras.

SOMMARLOV!

Friluftsdag onsdagen den 9/6

Onsdagen den 9/6 kommer vi att vara ute och ägna oss åt olika sportiga aktiviteter. Några av dem innebär en cykeltur och då vill vi påminna om att det är hjälm som gäller. Vi kör inte heller moped eller annat motorburet fordon denna dag. Säg till lärarna om du har någon cykel eller behöver få hjälp att flytta den till Ryd! Gör det gärna redan i början av vecka 22, så vi hinner försöka ordna. OBS! Senast fredag 4/6! Dessa aktiviteter finns:

Getnö - cykeltur (fram och tillbaka) och sedan paddling. Vi grillar till lunch och badmöjligheter finns.

Granö - cykeltur till Granö där vi fiskar och grillar sedan till lunch. Obs! Ta helst med egna fiskeredskap!

Idekulla - minigolf och andra ute-aktiviteter runt Ryd samhälle. Vi grillar till lunch på Bikupan.

Urshult - cykling till Urshult där det spelas padel och tennis. Om du har eget tennisrack eller padelrack, ta gärna med det.

Mycket viktigt att vi alla fortsätter vara försiktiga:

Tänk på att det fortfarande är jätteviktigt att vi ALLA hjälps åt att hålla på de nationella råden som Folkhälsomyndigheten gett oss.  Då vi har elever från olika regioner kan det ibland vara så att regionernas rekommendationer skiljer sig åt. Vi ber er alla att vara extra försiktiga vid symptom, sjukdom och eventuella sjukdomsfall även inom familjen, vi rekommenderar nu att man är hemma tills dess att provresultat kommit, se nedan.

Tänk nu på att…

STANNA HEMMA VID SYMPTOM (mer om detta längre ner på sidan).

HÅLLA AVSTÅND, undvik närkontakt såsom kramar, delad mat/godis/dryck

HA GOD HANDHYGIEN, tvätta ofta och noga.

Tänk på detta vid symptom…

Det är viktigt att vi alla tar ansvar för att dämpa smittspridning i nuvarande situation. Det innebär att du som vårdnadshavare måste göra en bedömning om ditt barns tillstånd och förutsättningar att delta i undervisning utifrån de rekommendationer myndigheter lämnat. Länk till de allmänna råden

Om du/ditt barn har symtom men inte testats för covid-19 rekommenderas att testa sig. Om test inte har utförts gäller följande:

- Vid enstaka kortvariga symtom som går över inom ett dygn och som inte kan förklaras av någon känd orsak (till exempel migrän eller allergi), ska elev stanna hemma och vara helt symtomfri i minst två dygn innan återgång till skolan. Detta är viktigt för att säkerställa att symtomen verkligen var tillfälliga.

- Om man haft symtom i mer än ett dygn och inte testas ska du/ditt barn stanna hemma i minst sju dygn. Återgång till skola kan ske när man tillfrisknat och om minst sju dygn har gått sedan insjuknandet. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och med gott allmäntillstånd. Detta gäller även om man har kvar lindriga symtom (lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall) och baseras på bedömningen att individer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Om det är någon i hushållet som har konstaterad covid-19 ska dock du/barnet stanna hemma, även om de är symtomfri. Under tiden det finns konstaterad smitta i familjen ska du som vårdnadshavare frånvaroanmäla barnet som vanligt vi appen.

OBS! Blekinge har nu infört skärpta restriktioner angående misstänkt fall i familjen samt väntan på provresultat, där man rekommenderar att alla är hemma tills dess att provresultat kommit. Region Kronoberg har ännu inte skärpt sina rekommendationer men vi ser gärna att man är försiktig och tar det säkra före det osäkra i detta läge, för att minimera smittspridning.

I nuläget rekommenderar även vi att man är hemma vid misstänkt fall i familjen tills dess att provresultat kommit.

Att tänka på vid allergi

Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om barnets symptom beror på allergi eller om barnet smittats av sjukdomen. Barnet ska vara hemma om det har milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen och rekommenderas att medicinera som vanligt för sin allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och vårdnadshavare bedömer att symptomen sannolikt beror på allergi behöver barnet inte vara hemma. Det vill säga att om du är säker på att ditt barns symtom enbart beror på pollenallergi kan du/barnet gå i skolan. Tillkommer nya symtom som inte är typiska för allergin eller om barnet får feber ska barnet stanna hemma tills dessa symptom försvinner och ytterligare två dagar.

Sjukanmälan eller frånvaroanmälan.

När ditt barn är sjukt är det mycket viktigt att du som vårdnadshavare, sjukanmäler ditt barn i appen. Detta ska du/ni göra varje dag ditt barn är sjukt.

Om ditt barn behöver vara tillfälligt ledig, kan du själv lägga in detta i appen eller kontaktar du mentor via Ms SchoolLink.

Studiehandledning!

För er som är intresserade av att sitta kvar i skolan och studera/plugga, antingen en elevgrupp, enskilt med eller utan lärare, är varmt välkomna till vår studiehandledning!

När? Onsdagar från 15.00-17.00

Var? Bikupan eller Skolan

Man måste inte vara med hela tiden, utan så länge som man orkar eller vill.

Mobilskola/Ms SchoolLink/appen

Vi använder appen MS SchoolLink för att skicka ut meddelanden, därför är det viktigt att alla laddar ner denna så ni får information. I denna app lägger vi också in frånvaro såsom sjukdom och ledighet. Som vårdnadshavare kan ni enkelt sjukanmäla ert barn eller ansöka om kortare ledigheter.  Ni kan också skicka meddelanden till mentorer.

Comments are closed.