• You are here: 
  • Home

Hem

Posted on August 26th, 2012

Välkommen till Idekulla Skolas hemsida!

Idekulla Skola är en friskola för åk 6-9.  Vi finns i det gamla Järnvägshotellet i Ryd (Tingsryds kommun) och i de gamla uppackningslokalerna bakom samt i f d förskolan Bikupan  Skolan ligger i gamla byggnader men är modernt renoverad och har all den utrustning en skola behöver. Under läsåret 2016/2017 är vi ca 115 elever i sex klasser. Vi arbetar givetvis efter  Lgr 11, Skollagen samt gällande förordningar.

På vår hemsida kan du som elev eller förälder läsa vad som kommer att hända i skolan och om du är utomstående kan du få en inblick i vår verksamhet. Du som funderar på att gå på Idekulla Skola kan skriva ut en anmälningsblankett eller höra av dig för ett personligt besök på skolan. Välkomna!

Läxhjälp/Hjälp med skolarbetet!

Alla ni som önskar hjälp med läxor eller skolarbete är välkomna på onsdagar ca 15.00-16.00. På Bikupan finns SO/SV/EN och på skolan MA/NO. Säg gärna till lärarna att du vill ha hjälp, så de kan förbereda. Om du önskar hjälp någon annan dag, prata med din lärare och kom överens om passande tid.

Ledighet

Om ni önskar ansöka om ledighet för era barn, finns nu en blankett att fylla i. Blanketten finns att hämta i blankettstället nedanför kontoret på Hotellet. När ni önskar era barn ledigt under något längre tid, är det viktigt att ni är medvetna om att ni som vårdnadshavare samt ert barn tillsammans ansvarar för att förlorat skolarbete arbetas igen. Då planeringen för undervisningen är flexibel kan det ibland vara svårt att i förväg meddela vilka uppgifter som eleven ska göra, därför är det lämpligast att göra detta då eleven åter är i skolan.

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt är det är viktigt att ni varje dag sjukanmäler, innan kl 8.15, ring till skolan 0459-38028 (telefonsvarare) eller skicka sms via mobilskola (se nedan).

Mobilskola

Åk 7 kan inte använda Mobilskola förrän vi har fått in telefonnummer, ni får ett sms av skolan när det är klart.

När du skickar ett sms för att sjukanmäla ditt barn använder du svarsnumret och i textrutan skriver du: IDE (mellanslag) SJUK(klass). T ex IDE SJUK8A Det är viktigt att du använder stora bokstäver och mellanslaget. Du ska få en bekräftelse.

Om du vill sms någon av lärarna använder du svarsnumret och i textrutan skriver du: IDE(mellanslag)(lärarens initialer), t ex IDE PK

Borttappade eller förstörda saker/böcker

Om du tappar bort ditt busskort utgår en kostnad på 100 kr för att få ett nytt. En nyckel till skåpen kostar 120 kr och om du skulle slarva bort eller förstöra dina skolböcker får du betala för böckerna. Alla priser är självkostnadspriser.

Comments are closed.